Tìm các chữ số x, y, z, để số 579xyz chia hết cho 5;7 và 9

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6 trực tuyến] – Phụ huynh Nguyễn Văn Sơn có bài toán lớp 6 nhờ mọi người trợ giúp.

Đề bài: Tìm các chữ số x, y, z, để số 579xyz chia hết cho 5;7 và 9.

Giải:

Vì các số 5; 7; 9 đôi một nguyên tố cùng nhau nên ta phải tìm các chữ số x, y, z sao cho 579xyz chia hết cho 5.7.9 = 315.

Ta có 579xyz= 579000 + xyz = 1838.315 + 30 + xyz

Suy ra 30 + xyz chia hết cho 315

Vì 30 <= 30 + xyz < 1029 nên:

Nếu 30 + xyz = 315 => xyz = 315 – 30 = 285

Nếu 30 + xyz = 630 => xyz = 630 – 30 = 600

Nếu 30 + xyz = 945 => xyz = 945 – 30 = 915

Vậy:

x = 2; y = 8; z = 5

 x = 6; y = 0; z = 0

x = 9; y = 1; z = 5

Chúc cháu nhà anh học tập tốt.

Tags:

About admin