Tìm hai số có hiệu bằng 593, biết rằng nếu xóa chữ số cuối của số lớn thì được số bé

Giải đáp toán lớp 5.

Đề Bài: Tìm hai số có hiệu bằng 593, biết rằng nếu xóa chữ số cuối của số lớn thì được số bé.

Hướng Dẫn Giải:

Xóa đi chữ số cuối của số lớn thì được số bé. Vậy số bé gấp lên 10 lần và cộng thêm giá trị của chữ số bị xóa thì được số lớn.

Nếu coi số bé là 1 phần thì số lớn là 1o phần như thế cộng thêm giá trị chữ số cuối của số lớn. Vậy hiệu hai số là 10 – 1 = 9 lần số bé cộng thêm giá trị của chữ số cuối của số lớn.

Ta có: 593 : 9 = 65 dư 8.

Vậy số bé là 65 và số lớn là 658.

About thaytoan