Tìm số tự nhiên có 3 chữ số abc thỏa mãn: abc=n^2 – 1 và cba=n^2-4n+4

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6 trên mạng] – Tìm số tự nhiên có 3 chữ số abc thỏa mãn: abc = n– 1 va cba = n– 4n + 4.

HƯỚNG DẪN GIẢI
Theo đề bài ta có:

abc=100a+10b+c = n2-1                       (1)

cba=100c+10b+c= n2-4n+4                (2)

Lấy (1) trừ (2) ta được :

99a-99c = 4n-5

=> 99(a-c) = 4n-5

=> 99(a-c)-99 = 4n-5-99

=> 99(a-c)-99 = 4n-104

=> 99(a-c)-99 = 4(n-26)

=> (n-26) chia hết cho 99

Ta có: 100 ≤ n2≤ 999

⇒ 101 ≤ n≤ 1000

⇒ 11 ≤ ≤ 31

⇒ 1126 ≤ n26 ≤ 3126

(−15≤ n26 ≤ 5

Mà n-26 chia hết cho 99 nên suy ra: n-26=0 => n=26

=> abc = 675.

Vậy, số cần tìm là: 675.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tìm gia sư Toán lớp 6 học trực tuyến vui lòng liên hệ theo số máy: 0936.128.126.

About admin