Tìm x biết: x + (x + 1) + (x + 2) + … + 2003 = 2003

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6 trực tuyến] – Đề bài: Tìm x biết: x + (x + 1) + (x + 2) + … + 2003 = 2003.

Giải:

Ta có: x + (x + 1) + (x + 2) + … + 2003 = 2003

<=> x + (x + 1) + (x + 2) + … + 2002 = 0

<=> x + (x + 1) + (x + 2) + … + 0 + 1 + 2 + 3 + … + 2002 = 0

<=> x + 2002 = 0

<=> x = -2002

KL: x = – 2002.

Chúc các em học tập tốt 🙂

About admin