Tìm x sao cho: (-1) + 3 + (-5) + 7 + … + x = 600

[Hỏi đáp Toán lớp 6 trực tuyến] – Đề bài: Tìm x sao cho: (-1) + 3 + (-5) + 7 + … + x = 600 (1).

Hướng dẫn:

(1) <=> [(-1) + 3] + [(-5) + 7] + … + [-(x – 2) + x] = 600

Ta có: 2 + 2 + …+ 2 = 600

<=> 2.(1 + 1 + … + 1) = 600

<=> 1 + 1 + … + 1 = 300

Số dấu ngoặc [] là: (x – 3)/4 + 1

=> (x – 3)/4 + 1 = 300

<=> (x – 3)/4 = 299

<=> x – 3 = 299.4

<=> x = 299.4 + 3 = 1199

Chúc các em học tập tốt 🙂

About admin