Tìm x thuộc N biết: 1/21+1/28+1/36+…2/x(x+1)=2/9

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6 trên mạng] – Đề bài: Tìm x thuộc N biết:  1/21+1/28+1/36+…2/x(x+1)=2/9.

Giải:

Thầy thấy bài toán này khá là hay, cũng có nhiều bài hỏi bài toán dạng tương tự như thế này, hôm nay thầy hướng dẫn các em cách giải như sau:

1/21+1/28+1/36+…2/x(x+1)=2/9
<=> 1/3.7 + 1/4.7 + 1/4.9 + … + 2/x.(x + 1) = 2/9
<=> 2/2.3.7 + 2/2.4.7 + 2/2.4.9 + … + 2/x.(x + 1) = 2/9
<=> 2/6.7 + 2/7.8 + 2/8.9 + … + 2/x.(x + 1) = 2/9
<=> 2.(1/6 – 1/7 + 1/7 – 1/8 + 1/8 – 1/9 … + 1/x – 1/x + 1) = 2/9
<=> 2. (1/6 – 1/x + 1) = 2/9
<=> 1/6 – 1/x + 1 = 1/9
<=> 1/x + 1 = 1/6 – 1/9
<=> 1/ x + 1 = 1/18
<=> x + 1 = 18
<=> x = 17 (thỏa mãn x thuộc N)
Đ/s: x = 17.

Chúc em học tập tốt 🙂

Tags:

About admin