Tính giá trị biểu thức A = 1.2.3 + 3.4.5 + 5.6.7 + … + 99.100.101

[Toán lớp 6 – Chuyên đề dãy số tự nhiên viết theo quy luật] – Đề bài: Tính giá trị biểu thức A = 1.2.3 + 3.4.5 + 5.6.7 + … + 99.100.101.

Hướng dẫn giải:

Ta có: A = 1.2.3 + 3.4.5 + 5.6.7 + … + 99.100.101

A= 1.3(5-3) + 3.5(7-3) + 5.7(9-3) + … + 99.101(103-3)

= (1.3.5+3.5.7+5.7.9+…+99.101.103) – (1.3.3+3.5.3+…+99.101.3)

= (15+99.101.103.105) : 8 – 3.(1.3+3.5+5.7+…+99.101)

= 13517400 – 3.171650

= 13002450.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đăng ký học tập Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao vui lòng liên hệ theo: 0919.281.916.

About admin