Tính giá trị biểu thức A = 1^3 + 2^3 + 3^3 + … + 100^3

[Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 6] – Đề bài: Tính giá trị biểu thức A =1+ 2+ 3+ … + 1003

Hướng dẫn giải:

Ta có: (n-1)n(n+1)=n3-n

=>  n3=n+(n-1)n(n+1)

Áp dụng ta được:

A =1+ 2+ 3+ … + 1003

=> A = 1+2+1.2.3+3+2.3.4+…+100+99.100.101

= (1+2+3+…+100)+(1.2.3+2.3.4+…+99.100.101)

= 5050+101989800

= 101994850.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đăng ký học tập vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916.

About admin