Tính nhanh A = 1 – 2 – 3 + 4 + 5 – 6 – 7 + 8 + … + 2001 – 2002 – 2003 + 2004

[Hỗ trợ giải toán lớp 6 trực tuyến] – Đề bài: Tính nhanh A = 1 – 2 – 3 + 4 + 5 – 6 – 7 + 8 + … + 2001 – 2002 – 2003 + 2004.

Giải:

Ta có: A = 1 – 2 – 3 + 4 + 5 – 6 – 7 + 8 + … + 2001 – 2002 – 2003 + 2004

A = (1 – 2 – 3 + 4) +( 5 – 6 – 7 + 8) + … + (2001 – 2002 – 2003 + 2004)

A = 0 + 0 + … + 0 = 0.

Chúc các em học tập tốt 🙂

About admin