Tính tổng S = 1/5.6 + 1/10.9 +1/15.12+ …+ 1/3350.2013

Em Marco Reus HS lớp 6 có hỏi bài toán: Thầy ơi cho e hỏi bài này giải như thế nào được ko thầy?

Đề bài: Tính tổng S = 1/5.6 + 1/10.9 +1/15.12+ …+ 1/3350.2013

Hướng dẫn giải:

Ta phân tích như sau: Ta thấy các số hạng đều có: (1/5).(1/3) chung nên ta tách và nhóm các số hạng như sau:

S = (1/5).(1/3).(1/2 + 1/2.3 + 1/3.4 + … + 1/670.671)

Đến đây ta lại gặp bài toán dạng cơ bản: 1/[n.(n + 1)] = 1/n – 1/n + 1.
S = (1/15).(1 – 1/2 + 1/2 – 1/3 + 1/3 – 1/4 + … + 1/670 – 1/671)
S = (1/15).(1 – 1/671)
S = (1/15).(670/671)
S = 670/15.671
S = 134/2013

Đăng ký học toán, vui lòng liên hệ Thầy Thích – 0919.281.916.

Tags:

About admin