[Toán 6] – Tìm số tự nhiên b, biết rằng khi chia 86 và 79 cho b thì số dư lần lượt là 6 và 19

[Học toán lớp 6] – Đề bài: Tìm số tự nhiên b, biết rằng khi chia 86 và 79 cho b thì số dư lần lượt là 6 và 19.

Giải:

Ta có 86 chia b dư 6 => 86 – 6 = 80  b ( b > 6).

79 chia b dư 19 => 79 – 19 = 60  b (b > 19)

Do đó b là ước chung của 80 và 60.

Ư(60) = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60}

Ư(80) = {1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80}

ƯC(60, 80) = {1, 2, 4, 5, 10, 20}

Vì b > 19 nên ta chọn b = 20. Vậy số cần tìm là 20.

Tags:

About admin