[Toán 7] Chứng minh rằng p + 8 là hợp số

Giải chương trình toán lớp 7.

Đề Bài: Cho p và p + 4 là các số nguyên tố( p > 3) . Chứng minh rằng p + 8 là hợp số.

Lời giải

Do p nguyên tố nên p có dạng 3k + 1 và 3k + 2 (k là số tự nhiên).

Dạng  p = 3k + 2 thì p + 4 = 3k + 6 là hợp số trái với giả thiết.

Suy ra  p = 3k + 1 => p + 8 = 3k + 9 = 3(k + 3) là hợp số.

Vậy p + 8 là hợp số.

Chúc các em học tốt!

About thaytoan