[Toán 7] Tìm các số hữu tỉ x; y; z. Biết: xy = 2/3; yz = 0,6; zx = 0,625

Giải đáp toán trực tuyến toán iq xin trả lời câu hỏi từ email nguyenhoang697@gmail.com một bài toán thuộc dạng tìm số hữu tỉ chưa biết trong một đẳng thức nằm trong chương trình toán lớp 7.

Đề Bài: Tìm các số hữu tỉ x; y; z. Biết: xy = 2/3;  yz = 0,6; zx = 0,625

Giải:

Nhân ba đẳng thức với nhau: (xyz)2 = 0,25 = 0,52

Vậy xyz = 0,5 hoặc xyz = -0,5.

Với xyz = 0,5 thì x = 5/6; y = 4/5 và z = ¾

Với xyz = -0,5 thì x = -/56; y = -4/5 và z = -3/4

Vậy (x; y; z) = (5/6; 4/5; 3/4)  hoặc {x; y; z} = {-5/6;-4/5; -3/4}

About thaytoan