Toán lớp 4 – Tìm hiệu của hai số khi biết rằng nếu tăng số bị trừ nên 123 đon vị và giảm số trừ đi 456 đơn vị thì được hiệu mới là 7890

[Hỗ trợ giải toán lớp 4 trên mạng] – Đề bài: Tìm hiệu của hai số khi biết rằng nếu tăng số bị trừ nên 123 đon vị và giảm số trừ đi 456 đơn vị thì được hiệu mới là 7890.

Giải:

Gọi a và b là 2 số cần tìm (a>b) ta có:

a + 123 – (b – 456) =7890

(a-b) +123 +456   =7890

a- b    = 7890 – 579 = 7311

Vậy hiệu hai số lúc đầu là 7311

About admin