[Toán lớp 7] – Hỏi bài toán về đa thức

[Hỏi đáp Toán lớp 7] – Hỏi bài toán về đa thức:

Đề bài: Cho các  đa thức:

ƒ (x)=x32x2+3x+1

g(x)=x3+x+1

h(x)=2x21

a, Tính f (x) – g (x) +h(x)

b, Tìm x sao cho f(x) – g(x) +h(x) =5

About admin