Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 (ôn Hội thi Đình)

Tuyển tập 5 Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 (ôn Hội thi Đình) có đáp án tham khảo.


Đăng ký đặt mua tài liệu ôn Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Quốc gia vui lòng liên hệ trực tiếp Cô Trang Toán IQ: 0948.228.325 (Zalo).


LUYỆN ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 8 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024 (HỘI THI ĐÌNH)TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024:


Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp quốc gia năm 2023 - 2024 ôn hội thi Đình

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 8 năm 2023 – 2024 cấp Quốc gia (Hội Thi Đình) // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 và Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán 5, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất. 

Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 8 cấp quốc gia năm 2023 - 2024 ôn hội thi Đình

Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 8 năm 2023 - 2024 ôn hội thi Đình

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 (Hội Thi Đình) // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 và Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán 5, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.


TUYỂN TẬP 5 ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024


PHẦN ĐÁP ÁN THAM KHẢO


…………………….

Câu 8: Câu “Một vầng trăng tròn lờ mờ hiện ra lúc trời chập choạng tối.” có bao nhiêu tính từ?

          a/ 2 tính từ             b/ 3 tính từ            c/ 1 tính từ            d/ 4 tính từ

Câu 9: Tiếng “trọng” có thể ghép với tiếng nào dưới đây để tạo thành tính từ?

a/ quan                b/ tâm                             c/ trách                  d/ dụng

Câu 10: Thành ngữ, tục ngữ nào có thể điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau?

Mẹ em ngày nào cũng vất vả ……………………………… để kiếm tiền lo cho chúng em.

a/ Thức khuya dậy sớm                            b/ Tôn sư trọng đạo

c/ Chia ngọt sẻ bùi                                       d/ Chân cứng đá mềm

Câu 11: Trong tiết Tập làm văn, cô giáo yêu cầu cả lớp viết lại câu văn dưới đây cho sinh động, gợi tả hơn bằng cách sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh.

Những bông lúa chín vàng.

Xuân, Hạ, Thu, Đông đã viết như sau:

Xuân: Những bông lúa chín vàng lắc lư trong ánh mặt trời rực rỡ.

Hạ: Những bông lúa chín vàng xuộm cả cánh đồng.

Thu: Những bông lúa chín nặng trĩu trên tay vàng óng như bông vàng, hạt ngọc của người dân.

Đông: Người dân cùng nhau gặt và đem những bông lúa chín vàng về sân hợp tác.

Theo em, bạn nào viết câu văn đúng nhất với yêu cầu của cô giáo?

a/ Xuân                 b/ Hạ                    c/ Thu                   d/ Đông

Câu 12: Giải câu đố sau:

Để nguyên – quả mọng trên cây

Thêm huyền – chất lỏng mình hay thắp đèn.

Từ để nguyên là từ ____dâu_______

……………………..

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi TNTV lớp 4 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 (Hội Thi Đình) // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 và Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán 5, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

About admin