Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 theo 8 đề thi ôn tập

Tuyển tập bộ 8 đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn tập có đáp án (tham khảo).


Nội dung ôn tập có 8 Đề thi, mỗi đề có 30 câu hỏi soạn theo chương trình mới. Đăng ký nhận tài liệu ôn thi TNTV lớp 4 Vòng 5 năm 2023 – 2024 liên hệ trực tiếp cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT 4 VÒNG 5 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024:ĐỀ ÔN THI TNTV LỚP 4 VÒNG 5 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 THEO 8 ĐỀ – ĐỀ THI SỐ 1


TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 5 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024 THEO 8 ĐỀ ÔN THI CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI TNTV LỚP 4 VÒNG 5 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024 THEO 8 ĐỀ ÔN THI CÓ ĐÁP ÁN

LUYỆN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 5 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN

…………………………….

Để xem tiếp bộ Tuyển tập 8 Đề thi ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 & các bộ đề mới ôn thi VIOEDU – VIOLYMPIC (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) từ lớp 1 đến lớp 7 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tài liệu ôn thi Toán quốc tế TIMO – HKIMO – KANGAROO – TITAN – AMC – LỚP 4 vui lòng liên hệ trực tiếp Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ) – 0919.281.916 (Thầy Thích).


 

TUYỂN TẬP 8 ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 5 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Câu 4: Dòng nào sau đây gồm các từ viết đúng chính tả?

          a/ xán lạn, trong trẻo, giỏi dang                   b/ lỏng nẻo, xứ sở, giục dã

          c/ sắp xếp, lung linh, giận giữ            d/ xám xịt, dữ dội, xúi giục

Câu 5: Dòng nào sau đây gồm các từ viết đúng chính tả?

          a/ sáng lạng, trong trẻo, giỏi giang      b/ lỏng lẻo, xứ sở, giục dã

          c/ sắp xếp, lung linh, giận dữ                    d/ xám sịt, dữ dội, xúi giục

…………………

Câu 8: Điền từ còn thiếu vào câu tục ngữ sau:

Có công mài sắt, có ngày nên …..kim…..

Câu 9: Điền “x” hoặc “s” thích hợp vào chỗ trống sau:

giàu ……s…..ang                       xốn ……x….ang

…………………………

Câu 11: Từ “như” trong câu nào dưới đây không phải là từ so sánh?

a/  Từ xa nhìn tới, tán hoa kết lại như những vầng mây bồng bềnh, lững lờ giữa trời.

b/ Vườn nhà em trồng rất nhiều loài hoa như: hoa hồng, hoa lan, hoa huệ,…

c/ Thung lũng vẫn im lìm, sương phủ trắng như sữa.

d/ Lúc ấy, trăng thượng tuần lơ lửng như mảnh ngọc lam treo trên trời.

Câu 12: Từ “máy móc” trong câu nào dưới đây là tính từ?

          a/ Trong phòng Vinh có nhiều máy móc và linh kiện hiện đại.

          b/ Do được bảo dưỡng thường xuyên nên máy móc trong nhà máy vẫn sử dụng tốt.

          c/ Để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, xí nghiệp đã mua nhiều máy móc hiện đại từ nước ngoài.

          d/ Nếu cậu làm việc một cách máy móc như thế thì khó mà sáng tạo được

Câu 13: Có bao nhiêu động từ trong câu: “Anh tôi nghĩ cách rung chiếc chuông vàng trên cao kia.”?

a/ một                             b/ hai                             c/ ba                      d/ bốn

Câu 14: Đáp án nào thích hợp điền vào chỗ trống để tạo thành câu văn có hình ảnh so sánh?

Những giọt sương…………

          a/ đọng trên cành lá.                                    b/ như những viên bi tí ton.           

c/ nghịch ngợm trên chiếc lá khoai.              d/ long lanh đọng trên cánh hoa.

………………………

Để xem tiếp bộ Tuyển tập 8 Đề thi ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 & các bộ đề mới ôn thi VIOEDU – VIOLYMPIC (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) từ lớp 1 đến lớp 7 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tài liệu ôn thi Toán quốc tế TIMO – HKIMO – KANGAROO – TITAN – AMC – LỚP 4 vui lòng liên hệ trực tiếp Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ) – 0919.281.916 (Thầy Thích).

 

About admin