Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 10 chủ đề

Tài liệu luyện đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 10 chủ đề có đáp án (Vòng 6 – thi Hương năm nay).
Đăng ký nhận tài liệu ôn thi TNTV lớp 4 Vòng 6 năm 2023 – 2024 liên hệ trực tiếp cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).
NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT 4 VÒNG 6 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024:
  • CHỦ ĐIỂM 1: CHÍNH TẢ
  • CHỦ ĐIỂM 2: CÂU ĐỐ
  • CHỦ ĐIỂM 3: MỞ RỘNG VỐN TỪ
  • CHỦ ĐIỂM 4: TỪ LOẠI
  • CHỦ ĐIỂM 5: TỪ TRÁI NGHĨA, TỪ ĐỒNG NGHĨA
  • CHỦ ĐIỂM 6: CÁC LOẠI DẤU CÂU ĐÃ HỌC
  • CHỦ ĐIỂM 7: BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT
  • CHỦ ĐIỂM 8: ĐỌC HIỂU VĂN BẢN, THƠ. SẮP XẾP LẠI CÂU ĐỂ ĐƯỢC ĐOẠN VĂN HOÀN CHỈNH
  • CHỦ ĐIỂM 9: CA DAO, THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ
  • CHỦ ĐIỂM 10: CÂU. THÀNH PHẦN CHÍNH TRONG CÂU. CHỦ NGỮ, VỊ NGỮ.

ĐỀ ÔN THI TNTV LỚP 4 VÒNG 6 CẤP QUẬN – HUYỆN NĂM 2023 – 2024 THEO 10 CHỦ ĐIỂM

ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024 CẤP QUẬN/ HUYỆN (TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 4 VÒNG 6 THI HƯƠNG NĂM 2023 – 2024)
Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Huyện năm 2023 - 2024 Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Huyện năm 2023 - 2024 (Vòng 6 - Thi Hương)
NỘI DUNG MẪU ÔN ĐỀ THI TNTV LỚP 4 VÒNG 6 THI HƯƠNG CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024
ÔN TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 4 CẤP HUYỆN – CHỦ ĐIỂM 1: CHÍNH TẢ
Câu 1: Điền “l” hoặc “n” vào chỗ trống: nồng ………..àn               …….. àn điệu                  …….ạnh giá ……ức …….ở                             đá …….ở                         …….àn đường Câu 2: Điền “l” hoặc “n” thích hợp vào chỗ trống: ………o lắng                    nô ……..ức                      ……..iên kết thập ……iên                     …..ấm tấm                      cây ……ấm Câu 28: Điền l hay n vào chỗ trống: “Chiều chiều hoa thiên ……í cứ thoảng nhẹ đâu đây, lọc qua không khí rồi bay nhẹ đến, rồi thoáng cái lại bay đi. Tháng ba, tháng tư hoa cau thơm lạ ……ùng. Tháng tám, tháng chín hoa ngâu cứ ……ồng ……àn những viên trứng cua tí tẹo, ẩn sau tầng lá xanh rậm rạp. Tưởng như có thể sờ được những làn hương ấy.” (Theo Băng Sơn) Câu 29: Điền r/d hoặc gi thích hợp vào chỗ trống: Bản ……ao hưởng mùa thu cất lên. Những chiếc lá vàng ……ơi trong nắng, lung linh kì ảo. Lá vàng phủ kín hai bờ, tiếng ……ó xào xạc nói với lá. Hương mùa thu nhẹ thoảng, những con bướm vàng bay …….ối mắt. Giai điệu trữ tình trong sáng quán xuyến từ đầu đến cuối phần biểu ………iễn của Dế Mèn. …………… Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Quận/ Huyện (thi Hương) năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 theo chủ điểm mới và Tuyển tập Đề ôn thi Violympic Toán 4 Vòng 8-9 cấp Huyện-Tỉnh năm 2023 – 2024, để tránh nhầm lẫn và mạo danh các bậc PH và Thầy cô vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).
ÔN TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 4 VÒNG 6 CẤP HUYỆN – CHỦ ĐIỂM 2: CÂU ĐỐ
Câu 9: Giải câu đố sau: Sông nào nước chảy chia hai Ai về Gia Định Đồng Nai thì về? a/ sông Nhà Bè     b/ sông Thương    c/ sông Hương      d/ sông Hồng Câu 10: Giải câu đố sau: Sơn Tịnh trị ở núi này Ở trong truyền thuyết đời nay vẫn còn. Đây là núi nào? a/ Ngũ Hành Sơn  b/ Bạch Mã           c/ Hồng Lĩnh        d/ Tản Viên Câu 11: Giải câu đố sau: Ai là vị nữ anh hùng Côn Sơn, Đất Đỏ ung dung kiên cường? a/ Đoàn Thị Điểm                              b/ Võ Thị Sáu c/ Triệu Thị Trinh                              d/ Nguyễn Thị Minh Khai Câu 12: Giải câu đố sau: Ai là “Ông Trạng thả diều” Mười ba tuổi đã biết nhiều điều hay? a/ Nguyễn Bỉnh Khiêm            b/ Lê Quý Đôn c/ Nguyễn Hiền                        d/ Lương Thế Vinh ………………………….. Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Quận năm 2023 – 2024 (Cấp Huyện – Thi Hương) // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 theo chủ điểm mới và Tuyển tập Đề ôn thi Violympic Toán 4 Vòng 8-9 cấp Huyện-Tỉnh năm 2023 – 2024, để tránh nhầm lẫn và mạo danh các bậc PH và Thầy cô vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).
TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐIỂM ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024:

About admin