Trong các số sau đây, số nào khác với các số còn lại?

Thử tài IQ Toán của bạn:

Đề bài: Trong các số sau đây, số nào khác với các số còn lại?
9678; 4572; 5261; 5133; 3527; 6895; 7768;

Tags:

About admin