trung bình cộng của hai số lẻ là 950.tìm hai số đó,biết rằng giữa chúng có 91 số chẵn

[Hỗ trợ giải toán lớp 4 trên mạng] – Đề bài: Trung bình cộng của hai số lẻ là 950.tìm hai số đó,biết rằng giữa chúng có 91 số chẵn.

Giải:

Tổng 2 số là:  950 x 2 = 1900

hiệu 2 số là:  91 x 2 = 182

số bé là:  ( 1900 -182 ) : 2 = 859

số lớn là :  859 +182 = 1041

ĐS: số bé : 859

số lớn: 1041

Tags:

About admin