Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, lập tất cả các số tự nhiên mà mỗi chữ số trên đều có mặt đúng một lần. Tính tổng các số ấy

[Bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 6] – Đề bài: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, lập tất cả các số tự nhiên mà mỗi chữ số trên đều có mặt đúng một lần. Tính tổng các số ấy.

Hướng dẫn giải:

Có 4.3.2.1 = 24 số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau.

Ta có: Tổng các số trên là: 6000.(1 + 2 + 3 + 4) + 600.(1 + 2 + 3 + 4) + 60.(1 + 2 + 3 + 4) + 6.(1 + 2 + 3 + 4) = 66660.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Mọi thông tin cần hỗ trợ, đăng ký học tập toán lớp 6 vui lòng liên hệ theo: 0919.281.916.

About admin