Tuyển tập 10 chuyên đề ôn Toán quốc tế Kangaroo lớp 1, 2 (IKMC) và 25 đề thi Toán Kangaroo lớp 1,2 có đáp án

Tuyển tập 10 chuyên đề ôn Toán quốc tế Kangaroo lớp 1, 2 (IKMC) và 25 đề thi Toán Kangaroo lớp 1,2 có đáp án.

Liên hệ tư vấn và đặt mua tài liệu: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


Nội dung tài liệu bao gồm có:

 1.  TUYỂN TẬP 10 CHUYÊN ĐỀ TOÁN QUỐC TẾ KANGAROO (IKMC) LỚP 1, 2 (LÝ THUYẾT + VÍ DỤ)
 2. TUYỂN TẬP 25 ĐỀ THI TOÁN KANGAROO LỚP 1, 2 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI
 3. TUYỂN TẬP 200 BÀI TẬP RÈN LUYỆN ÔN THI TOÁN KANGAROO CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI.

Nội dung mẫu, các bậc PH, GV có thể xem tại đây:


PHỤ LỤC CỦA 10 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN QUỐC TẾ IKMC LỚP 1, 2:


 • Chuyên đề 1. GIÁ TRỊ CỦA SỐ
 • Chuyên đề 2. CÁC PHÉP TOÁN
 • Chuyên đề 3. HÌNH HỌC
 • Chuyên đề 4. THỜI GIAN
 • Chuyên đề 5. ĐO LƯỜNG
 • Chuyên đề 6. THỐNG KÊ-DỮ LIỆU
 • Chuyên đề 7. KHÁM PHÁ CÁC HÌNH
 • Chuyên đề 8. QUY LUẬT
 • Chuyên đề 9. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ
 • Chuyên đề 10. NHỮNG CHỦ ĐỀ THÚ VỊ

ĐỀ TOÁN TIẾNG VIỆT KANGAROO CẤP ĐỘ 1

(Dành cho học sinh lớp 1 và lớp 2)


Mỗi đề được chia làm 3 phần: 

 1. Phần A: Mỗi câu đúng được 3 điểm
 2. Phần B: Mỗi câu đúng được 4 điểm
 3. Phần C: Mỗi câu đúng được 5 điểm.

About admin