Tuyển tập 18 chuyên đề ôn luyện thi Violympic Toán lớp 3 năm học 2017 – 2018

[Violympic Toán lớp 3] – Nhằm hỗ trợ các em HS lớp 3 ôn tập rèn luyện kỹ năng làm TOÁN chuẩn bị kỳ thi Violympic Toán lớp 3. Cô Trang cung cấp bộ tài liệu: Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 3 ôn luyện thi Violympic trên mạng năm học 2017-2018 “.

Dưới đây là Phụ lục của bộ tài liệu:

CHUYÊN ĐỀ 1: ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH SỐ

A – LÝ THUYẾT

1. Đọc số

 • Trường hợp số có chữ số tận cùng là 1.
 • Trường hợp số có chữ số tận cùng là 4.
 • Trường hợp số có chữ số tận cùng là 5.

2. Viết số:

 • Viết số theo lời đọc cho trước.
 • Cho số viết lời đọc.

III – So sánh

B – BÀI TẬP

I – Một số bài toán violympic.

Hướng dẫn giải

II – Bài tập tự luyện, HSG.

Hướng dẫn giải

CHUYÊN ĐỀ 2: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC – TÍNH NHANH

 

A – LÝ THUYẾT

I – Tính giá trị biểu thức.

II – Tính nhanh.

 • Dạng 1. Vận dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng
 • Dạng 2. Vận dụng tính chất của dãy số cách đều
 • Dạng 3. Vận dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép nhân
 • Dạng 4. Vận dụng quy tắc nhân một số với một tổng
 • Dạng 5. Vận dụng quy tắc nhân một số với một hiệu
 • Dạng 6. Một vế bằng 0

B – BÀI TẬP

 I – Bài tập violympic.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp số

II – Bài tập tự luyện (có đáp án).

III – Bài tập HSG.

Hướng dẫn – đáp án – gợi ý.

CHUYÊN ĐỀ 3: TÌM X

 

A – LÝ THUYẾT

 1. Một số lưu ý cần nhớ khi giải toán tìm X:
 2. Các dạng bài tìm X thường gặp ở lớp 3:
 • Dạng 1: Các bài tìm X mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của 1 số với 1 chữ còn vế phải là 1 số.
 • Dạng 2: Những bài tìm X mà vế trái là tổng, hiệu, tích, thương của 1 số với 1 chữ còn vế phải là 1 tổng, hiệu, tích, thương của hai số.
 • Dạng 3: Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính không có dấu ngoặc đơn, vế phải là một số.
 • Dạng 4: Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính có dấu ngoặc đơn, vế phải là một số.
 • Dạng 5: Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính không có dấu ngoặc đơn, vế phải là 1 tổng, hiệu, tích, thương của hai số.
 • Dạng 6: Các bài toán tìm X mà vế trái là biểu thức có 2 phép tính có dấu ngoặc đơn, vế phải là 1 tổng, hiệu, tích, thương của hai số.

B – BÀI TẬP

I – Bài tập violympic.

Hướng dẫn – đáp số.

II – Đề tự luyện, HSG.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án.

CHUYÊN ĐỀ 4: CẤU TẠO SỐ

 

A – LÝ THUYẾT

I – Kiến thức cần nhớ.

II – Các dạng bài tập.

 • Loại 1: Viết số tự nhiên từ những chữ số cho trước.
 • Loại 2: Tìm số lớn nhất (hoặc bé nhất) có hai chữ số khi biết tổng (hoặc hiệu) của các chữ số.
 • Dạng 1:Tìm số lớn nhất khi biết tổng các chữ số.
 • Dạng 2:Tìm số bé nhất có hai chữ số khi biết tổng của các chữ số.
 • Dạng 3:Tìm số lớn nhất có hai chữ số khi biết hiệu các chữ số của số đó.
 • Dạng 4:Tìm số bé nhất có hai chữ số khi biết hiệu các chữ số.
 • Loại 3: Viêt thêm chữ số vào bên trái một số tự nhiên.
 • Loại 4: Viết thêm chữ số vào bên phải một số tự nhiên.
 • Loại 5: Viết thêm chữ số xen giữa các chữ số của một số tự nhiên.
 • Loại 6: Xóa đi một số chữ số của một số tự nhiên.
 • Loại 7: Các bài toán về số tự nhiên và tổng các chữ số của nó.
 • Loại 8: Các bài toán về số tự nhiên và tích các chữ số của nó.

B – BÀI TẬP

I Bài tập violympic.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án.

II – Bài tập tự luyện, HSG.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án.

 

CHUYÊN ĐỀ 5: CÁC BÀI TOÁN VỀ QUAN HỆ GIỮA THÀNH PHẦN VÀ KẾT QUẢ PHÉP TÍNH

A – LÝ THUYẾT

I – Kiến thức cơ bản cần nắm vững

II – Bài tập minh họa

B – BÀI TẬP

I – Bài tập violympic.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án.

II – Bài tập tự luyện, HSG.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án.

CHUYÊN ĐỀ 6: DẠNG CÁC BÀI TOÁN VỀ QUAN HỆ “NHIỀU HƠN, ÍT HƠN”,

“GẤP LÊN, GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN”

A – LÝ THUYẾT

I – Ghi nhớ.

II – Bài tập minh hoạ.

B – BÀI TẬP

I – Bài tập violympic.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án.

II – Bài tập tự luyện, HSG

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án

 

CHUYÊN ĐỀ 7: MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN “TÌM MỘT PHẦN MẤY CỦA MỘT SỐ”

A – LÝ THUYẾT

I – Phương pháp.

II – Bài tập minh họa.

B – BÀI TẬP

I – Bài tập violympic.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án

II – Bài tập tự luyện, HSG.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án

CHUYÊN ĐỀ 8: DẠNG TOÁN TÍNH NGƯỢC TỪ CUỐI

 

A – LÝ THUYẾT

 • Dạng 1: Tính theo thứ tự
 • Dạng 2: Tính ngược từ cuối

B – BÀI TẬP

I – Bài tập violympic.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án

II – Bài tập tự luyện, HSG.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án

CHUYÊN ĐỀ 9: DẠNG TĂNG, GIẢM, ÍT HƠN, NHIỀU HƠN

A – LÝ THUYẾT

 • Dạng 1: Tìm tổng mới
 • Dạng 2: Tìm hiệu mới
 • Dạng 3: Tìm thừa số
 • Dạng 4: Tích tăng bao nhiêu đơn vị
 • Dạng 5: Tích giảm bao nhiêu đơn vị
 • Dạng 6: Tìm tích ban đầu
 • Dạng 7: Tìm tích mới
 • Dạng 8: Tìm thương mới
 • Dạng 9: Thương tăng lên hay giảm đi bao nhiêu đơn vị
 • Dạng 10: Thêm bao nhiêu
 • Dạng 11: Tìm số chia, số bị chia
 • Dạng 12: Thêm bao nhiêu vào số chia, số bị chia
 • Dạng 13: Tích giảm bao nhiêu
 • Dạng 14: Tích tăng thêm bao nhiêu

B – BÀI TẬP

I – Bài tập violympic.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án

II – Bài tập tự luyện HSG.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án

CHUYÊN ĐỀ 10: PHÉP CHIA – SỐ DƯ

A – LÝ THUYẾT

 • Kiến thức cần nhớ
 • Dạng 1: Tìm số bị chia
 • Dạng 2: Tìm số chia
 • Dạng 3: Tìm thương
 • Dạng 4: Tìm thương thỏa mãn điều kiện bài toán
 • Dạng 5: Tìm số ít nhất để thỏa mãn bài toán
 • Dạng 6: Chia có dư

B – BÀI TẬP

I – Bài tập violympic.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án.

II – Bài tập tự luyện HSG.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án.

 

CHUYÊN ĐỀ 11: CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG

A – LÝ THUYẾT

Phương pháp:

 • Dạng toán chuyển đổi đơn vị:
 • Dạng toán so sánh hai số đo:
 • Dạng toán thực hiện phép tính trên số đo đại lượng:
 • Dạng toán chia đại lượng

B – BÀI TẬP

I – Bài tập violympic.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án

II – Bài tập tự luyện, HSG

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án

Dạng toán đặc biệt: Giải bài toán với chiếc cân 2 đĩa

Phương pháp giải

Bài tập ví dụ

Các bài tập tự luyện

 

CHUYÊN ĐỀ 12: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

 

A – LÝ THUYẾT

 • Phương pháp chung để giải các bài toán.
 • Phương pháp giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị bằng phép tính chia, nhân (kiểu bài 1).
 • Phương pháp giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị giải bằng 2 phép tính chia: (Kiểu bài 2).

B – BÀI TẬP

I – Bài tập violympic.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án

II – Bài tập tự luyện HSG

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án

 

CHUYÊN ĐỀ 13: DẠNG TOÁN TÍNH SỐ NGÀY TRONG THÁNG

 

A – LÝ THUYẾT

 • Ghi nhớ: 1 tuần có 7 ngày
 • Dạng 1: Tính số ngày
 • Dạng 2: Tìm ngày là ngày bao nhiêu của tuần
 • Dạng 3: Tìm ngày là ngày bao nhiêu của tháng

B – BÀI TẬP

I – Bài tập Violympic.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án

II – Bài tập tự luyện HSG.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án

CHUYÊN ĐỀ 14: DẠNG TOÁN TÍNH TUỔI

 

A – LÝ THUYẾT

I – Kiến thức cần nhớ.

II – Các dạng toán tính tuổi thường gặp.

 • Dạng 1: Tuổi hiện nay
 • Dạng 2: Tuổi trước đó
 • Dạng 3: Tuổi sau đó

B – BÀI TẬP

I – Bài tập violympic.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án

II – Bài tập tự luyện HSG.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án

CHUYÊN ĐỀ 15: DẠNG TOÁN TRỒNG CÂY

 

A – LÝ THUYẾT

 • Dạng 1: Trồng cây 2 đầu
 • Dạng 2: Trồng cây 1 đầu
 • Dạng 3: Không trồng cây ở 2 đầu
 • Dạng 4: Trồng cây khép kín

B – BÀI TẬP

I – Bài tập Violympic.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án

II – Bài tập tự luyện HSG

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án

CHUYÊN ĐỀ 16: DÃY SỐ THEO QUY LUẬT

 

A – LÝ THUYẾT

I – Các kiến thức cần nhớ

II – Các loại dãy số

III – Các cách giải:

 • Dạng 1: Điền thêm số hạng vào sau, giữa Hoặc trước một dãy số.
 • Dạng 2: Xác định số a có thuộc dãy số đã cho hay không
 • Dạng 3: Tìm số hạng của dãy số
 • Dạng 4: Tìm tổng các số hạng của dãy số
 • Dạng 5: Dãy chữ

B – BÀI TẬP

I – Bài tập Violympic.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án

II – Bài tập tự luyện HSG

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án

 

CHUYÊN ĐỀ 17: CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC

 A – LÝ THUYẾT

 I – Một số kiến thức cần lưu ý

II – Phương pháp giải

III – Các dạng toán thường gặp

 • Dạng 1: Các bài toán đơn giản
 • Dạng 2. Các bài toán về thêm bớt cạnh hình vuông, cạnh hình chữ nhật.
 • Dạng 3. Các bài toán về chia, ghép hình
 • Dạng 4. Các bài toán về tổng, hiệu giữa chiều dài và chiều rộng
 • Dạng 5. Tổng chu vi.
 • Dạng 6 : Đếm đoạn thẳng, đếm tam giác

B – BÀI TẬP

I – Bài tập Violympic.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án

II – Bài tập tự luyện HSG

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án

 

CHUYÊN ĐỀ 18: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

 A – LÝ THUYẾT

 1. Phương pháp suy luận logic
 2. Phương pháp giả thiết tạm
 3. Phương pháp giải toán bằng biểu đồ ven

B – BÀI TẬP

I – Bài tập Violympic.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án

II – Bài tập tự luyện HSG.

Hướng dẫn – gợi ý – đáp án

100 DẠNG TOÁN  VỀ SỐ TỰ NHIÊN

 

Mọi thông tin về tư vấn chương trình học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ:

 • Thầy Thích: 0919.281.916 (zalo) – Email: toaniq@gmail.com 
 • Cô Trang: 0948.228.325 (zalo) – Email: nguyentrangmath@gmail.com

About admin