Tuyển tập 5 đề ôn Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 có đáp án

Tuyển tập 5 đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 có đáp án.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 5 đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 cấp Quận/ Huyện – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4: cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp  Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 8 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024:

  • ĐỀ THI SỐ 1
  • ĐỀ THI SỐ 2
  • ĐỀ THI SỐ 3
  • ĐỀ THI SỐ 4
  • ĐỀ THI SỐ 5

TUYỂN TẬP 5 ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024


Đề thi violympic toán tiếng việt lớp 4 cấp huyện năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi violympic toán lớp 4 cấp huyện năm 2023 - 2024 ôn theo 5 đề


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 5 ĐỀ


ĐỀ SỐ 1

BÀI 1: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

Câu 1: Số 36 908 500 được đọc là:

a/ Ba mươi sáu triệu chín trăm linh tám nghìn năm nghìn.

b/ Ba sáu triệu chín trăm nghìn linh tám nghìn năm trăm.

c/ Ba linh sáu triệu chín trăm linh tám nghìn năm trăm.

d/ Ba mươi sáu triệu chín trăm linh tám nghìn năm trăm.

Câu 2: Một con chó nặng khoảng:

a/ 9 kg                  b/ 9 tấn                 c/ 9 tạ                    d/ 9g

Câu 3: Số 6 trong số 874 153 162 thuộc lớp nào?

a/ lớp chục            b/ lớp nghìn          c/ lớp triệu            d/ lớp đơn vị

Câu 4: Trong các số sau đây, số nào là số bé nhất?

a/ 398 189            b/ 496 504            c/ 398 325            d/ 1 003 496

Câu 5: Tìm x biết: 1800 : x : 30 = 15.

a/ x = 5                 b/ x = 4                c/ x = 3                 d/ x = 6

Hướng dẫn

1800 : x : 30 = 15

1800 : 30 : x = 15

60 : x = 15

x = 60 : 15

x = 4

Câu 6: Tính: 24 × 25 + 75 = ….. 600 + 75 = 675

          a/ 675                            b/ 657                            c/ 2400                 d/ 240

Câu 7: Một cái bánh có giá 10 000 đồng. Nếu bạn Lan có 275 000 đồng thì bạn Lan mua được nhiều nhất bao nhiêu cái bánh?

a/ 28 cái bánh       b/ 18 cái bánh       c/ 27 cái bánh      d/ 17 cái bánh

Hướng dẫn

Ta có: 275 : 10 = 27 (dư 5)

Vậy bạn Lan mua được nhiều nhất 27 cái bánh.

…………..

Để xem tiếp Bộ ôn 5 đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 7 chủ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường mới – Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2: 12 CON GIÁP

……….

Câu 3: Hiệu của hai số là số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau. Tổng hai số gấp ba lần hiệu hai số. Tìm số bé.

Trả lời: Số bé là: ……………..

Hướng dẫn

Số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là 102, vậy hiệu hai số là 102.

Tổng hai số là: 102 × 3 = 306

Số bé là: (306 – 102) : 2 = 102

Điền 102

Câu 4: Tính: 57 × 20 = ….

Điền 1140

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

89 × 27 × 3478 = 27 × 3478 × …

…………..

Để xem tiếp Bộ đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 4 cấp Trường theo chủ điểm MỚI – Ôn cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin