Tuyển tập 6 chủ đề ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Huyện năm 2022 – 2023

Tuyển tập 6 chủ đề ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Huyện năm 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải).


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 7 cấp Quận/ Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 7 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023 THEO 6 CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM

PHỤ LỤC


  • Chủ đề 1: Số vô tỉ và khái niệm căn thức bậc hai. Số thực
  • Chủ đề 2: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Làm tròn và ước lượng
  • Chủ đề 3: Giá trị tuyệt đối của một số thực
  • Chủ đề 4: Tỉ lệ thức và tính chất của tỉ lệ thức
  • Chủ đề 5: Ôn tập về góc và đường thẳng song song
  • Chủ đề 6: Tổng ba góc trong một tam giác

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 7 CẤP HUYỆN NĂM 2022 – 2023TUYỂN TẬP 6 CHỦ ĐỀ ÔN TRỌNG ĐIỂM ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 7 CẤP HUYỆN NĂM 2022 – 2023

Đề ô thi VIOEDU lớp 7 cấp Huyện năm 2022 - 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Quận năm 2022 - 2023

Đấu trường Toán học lớp 7 cấp Huyện năm 2022 - 2023

Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 7 cấp Huyện năm 2022 - 2023

Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 7 cấp Quận/ Huyện năm 2022 - 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Quận/ Huyện năm 2022 - 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Quận/ Huyện năm 2022 - 2023

……………………………………………………………………..

Tuyển tập 6 chủ đề ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Huyện năm 2022 - 2023

About admin