Tuyển tập 6 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024

Tuyển tập 6 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 có hướng dẫn giải.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Bộ ôn 6 đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm nay – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3: cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 13 chủ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 3 cấp  Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


ÔN LUYỆN 6 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 7 NĂM 2023 – 2024 (CẤP TRƯỜNG)TUYỂN TẬP 6 ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Luyện đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn theo 6 đề trọng điểm có đáp án

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 7  năm 2023 - 2024 cấp Trường ôn theo 6 đề trọng điểm


TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 3 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


………………………

BÀI 3: LEO DỐC

Câu 1: Jason wants to buy some drinks for $55. The shopkeeper offers him $5 each bottle of drink, and for every 3 empty bottles, he can get 1 drink for free. How many bottles of drink can Jason get with $55?

Jason muốn mua một số đồ uống với 55 đô la. Người bán hàng đưa cho anh ta 5 đô la mỗi chai nước uống, và cứ 3 chai rỗng, anh ta được tặng 1 đồ uống miễn phí. Jason có thể nhận được bao nhiêu chai nước uống với 55 đô la?

Answer:….bottles.

Hướng dẫn

55 đô la Jason mua được số chai nước là: 55 : 5 = 11 (chai)

11 chai được 11 vỏ, 11 : 3 = 3 (chai) dư 2 vỏ

3 chai được 3 vỏ, thêm 2 vỏ còn dư là 5 vỏ. 5 : 3 = 1 dư 2 vỏ.

1 chai được 1 vỏ + 2 vỏ cũ thành 3 vỏ. Vậy Jason được thêm 1 chai nữa.

          Tổng số chai nước Jason có thể nhân được là: 11 + 3 + 1 + 1 = 16 (chai)

Điền 16

…………..

Câu 4: On Friday, 344 people visited the zoo. The number of people who come to the zoo on Saturday is twice as many as on Friday. How many people visited the zoo on Saturday?

Vào thứ Sáu, 344 người đã đến thăm sở thú. Số người đến sở thú vào thứ bảy gấp đôi so với thứ sáu. Có bao nhiêu người đã đến thăm sở thú vào thứ bảy?

Answer:…people.

Hướng dẫn

Số người đến thăm sở thú vào thứ bảy là: 344 × 2 = 688 (người)

Điền 688

……………….

Để xem tiếp Tuyển tập 6 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 – Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 13 chủ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


XEM THÊM TUYỂN TẬP 10 ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 NĂM 2023 – 2024:


Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 10 ĐỀ theo Form 300 Điểm

About admin