Tuyển tập 9 chủ Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 – 2024 (Thi Hương)

Tuyển tập 9 chủ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 Vòng 6 cấp Huyện năm 2023 – 2024 (Vòng 6 – thi Hương năm nay).


Đăng ký nhận tài liệu ôn thi TNTV lớp 1 Vòng 6 năm 2023 – 2024 liên hệ trực tiếp cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT 1 VÒNG 6 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024:


  • CHỦ ĐIỂM 1: MỞ RỘNG VỐN TỪ
  • CHỦ ĐIỂM 2: CÁC ÂM, VẦN ĐÃ HỌC
  • CHỦ ĐIỂM 3: CHÍNH TẢ
  • CHỦ ĐIỂM 4: MÔ TẢ THEO TRANH
  • CHỦ ĐIỂM 5: ĐỌC HIỂU ĐOẠN VĂN
  • CHỦ ĐIỂM 6: CHỌN TỪ THÍCH HỢP
  • CHỦ ĐIỂM 7: CAO DAO, THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ
  • CHỦ ĐIỂM 8: SẮP XẾP LẠI TỪ, CÂU
  • CHỦ ĐIỂM 9: GIẢI CÂU ĐỐ

ĐỀ ÔN THI TNTV LỚP 1 VÒNG 6 CẤP QUẬN – HUYỆN NĂM 2023 – 2024 THEO 9 CHỦ ĐIỂMĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024 – VÒNG 6 (TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 1 VÒNG 6 THI HƯƠNG NĂM 2023 – 2024)


Đề ôn thi Trạng nguyên tiếng việt lớp 1 vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024

Tuyển tập 9 chủ Đề ôn thi Trạng nguyên tiếng việt lớp 1 vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024

Đề thi Trạng nguyên tiếng việt lớp 1 vòng 6 cấp Huyện năm 2023 - 2024 thi Hương

Trạng nguyên tiếng việt lớp 1 cấp Huyện năm 2023 - 2024


NỘI DUNG MẪU ÔN ĐỀ THI TNTV LỚP 1 VÒNG 6 THI HƯƠNG CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024


ÔN TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 1 CẤP HUYỆN – CHỦ ĐIỂM 1 – MỞ RỘNG VỐN TỪ


Câu 37: Em hãy nối các tiếng ở cột bên trái với các tiếng ở cột bên phải để tạo thành từ đúng:

tưng rừng
bức bừng
khu phẩm
đỏ rực
thực tranh

Câu 38: Em hãy nối các tiếng ở cột bên trái với các tiếng ở cột bên phải để tạo thành từ đúng:

lưỡi đũa
chậu cháu
con câu
đậu thau

……………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Quận/ Huyện (thi Hương) năm 2023 – 2024 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Trường năm 2023 – 2024 theo chủ điểm mới và Tuyển tập Đề ôn thi Violympic Toán 1 Vòng 8-9 cấp Huyện-Tỉnh năm 2023 – 2024, để tránh nhầm lẫn và mạo danh các bậc PH và Thầy cô vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


ÔN TRẠNG NGUYÊN TV LỚP 1 VÒNG 6 CẤP HUYỆN – CHỦ ĐIỂM 3 – CHÍNH TẢ


Câu 6. Từ nào viết sai chính tả?

a. củ nghệ          b. ngõ nhỏ             c. tre ngà               d. bắp nghô

Câu 7. Chữ cái “k” chỉ có thể ghép với những chữ cái nào?

a. a, ă, â            b. i, u, ư                  c. o, ô, ơ               d. i, e, ê

Câu 8. Từ nào viết đúng chính tả?

a. lo lắng             b. nũ nụt               c. nấp nó               d. lo lê

Câu 25. Từ nào viết đúng chính tả?

a. quần đùi        b. quần sóc           c. quần soóc          d. quần bọ

Câu 26. Từ nào viết đúng chính tả?

a. khập khiễn        b. ngóc ngách         c. lưu liến              d. sột xoạt

Câu 27. Từ nào dưới đây viết đúng chính tả?

a. xách vở           b. túi xách             c. quyển xách                 d. xáp nẻ

…………………………..

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Quận năm 2023 – 2024 (Cấp Huyện – Thi Hương) // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Trường năm 2023 – 2024 theo chủ điểm mới và Tuyển tập Đề ôn thi Violympic Toán 1 Vòng 8-9 cấp Huyện-Tỉnh năm 2023 – 2024, để tránh nhầm lẫn và mạo danh các bậc PH và Thầy cô vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


TUYỂN TẬP 9 CHỦ ĐIỂM ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024:


About admin