Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn thi vào lớp 6 trường chuyên

Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn thi vào lớp 6 trường chuyên bao gồm kiến thức cơ bản và nâng cao theo từng chuyên đề.


Đăng ký mua tài liệu bồi dưỡng Toán lớp 5 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG MẪU TUYỂN TẬP 9 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 5 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO ÔN THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG CHUYÊNPHỤ LỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG TOÁN LỚP 5


 CHUYÊN ĐỀ 1: PHÂN SỐ:


♦ Bài 1: Phân số. Hỗn số và Tính chất cơ bản của Phân số.

♦ Bài 2: Rút gọn phân số. Quy đồng phân số.

♦ Bài 3: So sánh phân số.

♦ Bài 4: Bốn phép tính về phân số.

♦ Bài 5: Phép cộng và phép trừ phân số .

♦ Bài 6: Phép nhân phân số.

♦ Bài 7: Phép chia phân số.

♦ Bài 8: Đếm số các phân số

♦ Bài 9: Thêm bớt một số ở Tử số – Mẫu số của phân số.

♦ Bài 10: Tính nhanh với phân số

♦ Bài 11: Tỉ số – Tỉ lệ bản đồ và Ứng dụng.

♦ Bài 12: Bài toán tỉ lệ thuận.

♦ Bài 13: Bài toán tỉ lệ nghịch.

♦ Bài 14: Tìm hai số khi biết Hiệu – Tỉ liên quan đến phân số.

♦ Bài 15: Tìm hai số khi biết Tổng – Tỉ liên quan đến phân số.


 CHUYÊN ĐỀ 2: ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG


♦ Bài 1: Đo độ dài khối lượng.

♦ Bài 2: Đo diện tích. Đo thể tích.

♦ Bài 3: Số đo thời gian


 CHUYÊN ĐỀ 3: CÁC BÀI TOÁN


♦ Bài 1: Dãy số cách đều,

♦ Bài 2: Bài toán trồng cây,

♦ Bài 3: Các bài toán về số trung bình cộng,

♦ Bài 4: Dấu hiệu chia hết,

♦ Bài 5: Một số bài toán liên quan đến số tự nhiên,

♦ Bài 6: Bài toán về cộng trừ nhân chia sai,

♦ Bài 7: Thêm bớt chữ số vào số tự nhiên


 CHUYÊN ĐỀ 4: SỐ THẬP PHÂN


♦ Bài 1: Số thập phân,

♦ Bài 2: Cộng trừ số thập phân,

♦ Bài 3: Phép nhân số thập phân,

♦ Bài 4: Phép chia số thập phân,

♦ Bài 5: Thay đổi vị trí dấu phẩy số thập phân,

♦ Bài 6: Tỉ số phần trăm,

♦ Bài 7: Tìm tỉ số phần trăm của một số,

♦ Bài 8: Tìm một số khi biết tỉ số phần trăm,

♦ Bài 9: Các bài toán về giá bán tiền, vốn, lãi suất ngân hàng,

♦ Bài 10: Tìm giá bán, giá gốc sau khi giảm giá hoặc tăng giá so với dự định


 CHUYÊN ĐỀ 5: PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN


♦ Bài 1: Phương pháp tính ngược,

♦ Bài 2: Phương pháp giả thiết tạm,

♦ Bài 3: Phương pháp thế,

♦ Bài 4: Thủ thuật đếm gián tiếp,

♦ Bài 5: Rút về đơn vị


 CHUYÊN ĐỀ 6: HÌNH HỌC


♦ Bài 1: Tổng quan về hình học,

♦ Bài 2: Tam giác,

♦ Bài 3: Hình thang,

♦ Bài 4: Hình chữ nhật – Hình bình hành,

♦ Bài 5: Hình vuông – Hình thoi,

♦ Bài 6: Hình tròn,

♦ Bài 7: Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương,

♦ Bài 8: Giải toán liên quan đến tỉ lệ chiều cao tam giác,

♦ Bài 9: Giải toán liên quan đến tỉ lệ diện tích tam giác,

♦ Bài 10: Thêm bớt số đo Hình chữ nhật – Hình vuông,

♦ Bài 11: Tô màu hình hộp,

♦ Bài 12: Diện tích cánh hoa,

♦ Bài 13: Cắt ghép hình


 CHUYÊN ĐỀ 7: CHUYỂN ĐỘNG


♦ Bài 1: Các bài toán về Lịch,

♦ Bài 2: Bài toán chuyển động của kim đồng hồ,

♦ Bài 3: Bài toán tính tuổi và số đo thời gian,

♦ Bài 4: Công thức chuyển động và các bài toán khởi đầu,

♦ Bài 5: Chuyển động cùng chiều đuổi nhau,

♦ Bài 6: Chuyển động ngược chiều gặp nhau,

♦ Bài 7: Vận tốc trung bình,

♦ Bài 8: Chuyển động trên dòng nước,

♦ Bài 9: Động tử có chiều dài đáng kể,

♦ Bài 10: Chuyển động lên dốc và xuống dốc,

♦ Bài 11: Một số bài toán chuyển động khác


 CHUYÊN ĐỀ 8: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ, HIỆU VÀ TỈ


 CHUYÊN ĐỀ 9: CÁC BÀI TOÁN VỀ CHỮ SỐ TẬN CÙNG


Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn thi vào lớp 6 trường chuyên

Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao


TUYỂN TẬP 9 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 5 ÔN THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG CHUYÊN


 

Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 ôn thi vào lớp 6 trường chuyên by Học toán cô Trang on Scribd

About admin