Ví Dụ 1 Về Bài Toán Tam Suất Thuận

Toán iq giới thiệu với các em học sinh lớp 5 một ví dụ về dạng toán tam suất thuận. Chúc các em học tốt.

Đề bài: Trong 2 ngày với 8 người thì sửa được 64m đường. Vậy trong 5 ngày với 9 người thì sửa được bao nhiêu mét đường? (năng suất mỗi người như nhau)

Hướng Dẫn Giải:

Tóm tắt: 2 ngày —- 8 người —- 64 m

5 ngày —- 9 người —- …. m?

Cách 1: Trong 1 ngày 8 người sửa được: 64 : 2 = 32 (m)

Trong 5 ngày 8 người sửa được: 32 x 8 = 160 (m)

Trong 5 ngày 1 người sửa được: 160  : 8 = 20 (m)

Trong 5 ngày 9 người sửa được: 20 x 9 = 180 (m)

Cách 2: Nếu ta coi 1 người làm trong 1 ngày được 1 công thì số công để sửa 64m đường là: 8 x 2 = 16 (công)

9 người làm trong 5 ngày được: 5 x 9 = 45 (công)

Với 45 công ta sửa được: 64 x 45 : 16 = 180 (m)

About thaytoan