Violympic Tiếng Việt lớp 4 Vòng 4 năm 2023 – 2024 có đáp án mở ngày 8/11/2023

Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 4 Vòng 4 năm 2023 – 2024 có đáp án mở ngày 8/11/2023.Đăng ký nhận đề thi Violympic Tiếng Việt 4 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 4 Vòng 4 năm 2023 - 2024


ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 4 NĂM 2023 – 2024

(Mở vòng ngày 8/11/2023)

PHẦN ĐÁP ÁN


BÀI 1 – THẾ GIỚI CÔN TRÙNG


Câu 1: Chọn từ ngữ thích hợp để hoàn thành câu tục ngữ sau:

Làm người tính phải thẳng ngay,

Việc làm chớ ngại, phải miệt mài ………………..

a/ chăm ngoan       b/ hăng hái            c/ siêng năng        d/ chăm chỉ

Câu 2: Chọn từ ngữ thích hợp để hoàn thành câu ca dao sau:

Sông sâu còn có kẻ dò,

Nào ai lấy thước mà đo ……………

a/ tấm lòng            b/ lòng người       c/ con người                   d/ lòng dạ

Câu 3: Từ in đậm trong câu sau thuộc từ loại gì?

Quê hương là con diều biếc

a/ danh từ chỉ sự vật                        b/ danh từ chỉ người

c/ danh từ chỉ thời gian                       d/ danh từ chỉ hiện tượng

…………………..

Để xem tiếp phần Đề thi Violympic TV lớp 4 Vòng 4 – Violympic Toán – Toán tiếng anh lớp 4 cập nhật theo từng vòng năm 2023-2024 // Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 Vòng 4 điều kiện cấp Trường năm 2023 – 2024 liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2 – CUỘC ĐUA CÚN CƯNG


Câu 1: Dấu ngoặc kém trong đoạn văn sau được dùng để làm gì?

“Thỏ nhìn theo, mỉm cười. Nó nghĩ: “Chả việc gì mà phải vội, rùa gần tới đích, mình phóng cũng thừa sức thắng cuộc.” Vì vậy, nó cứ nhởn nhơ nhìn trời, mây, cây cỏ.

(Theo La Phông-ten)

a/ Dùng để giải thích lời nói của thỏ.

b/ Dùng để đánh dấu từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt.

c/ Dùng để dẫn suy nghĩ, lời nói trực tiếp của thỏ.              

d/ Dùng để đánh dấu phần chú thích trong câu.

Câu 2: Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống hoàn thành câu sau:

Những bông hoa giấy đang ………..với gió.

a/ nhảy múa                  b/ đứng im            c/ thờ ơ                 d/ đứng nhìn

………………….

Để xem tiếp phần Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 4 Vòng 4 – Violympic Toán 4 – Toán tiếng anh lớp 4 cập nhật theo từng vòng năm 2023-2024 // Đề ôn TNTV lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 3 – LEO DỐC


Câu 1: Ý nào dưới đây có từ viết sai chính tả?

a/ Cây tre trăm đốt                             b/  Dây chuyền sản xuất

         c/ Trà sữa chân trâu                        d/ Chó treo mèo đậy

Câu 2: Nhóm nào chỉ gồm những từ đồng nghĩa với “trung thực”?

a/ Chính trực, thực tâm                   b/ Thẳng thắn, bộc phát

c/ Thật thà, mưu mô                          d/ Chân thật, xảo quyệt

Câu 3: Dòng nào chứa các từ đều là động từ?

a/ Giảng giải, chạy đua, đánh máy          b/ Vẽ tranh, bàn là, trò chuyện

c/ Ca hát, tung bay, trường học                    d/ Lái xe, thuyết trình, phi công

………………..

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Tiếng Việt lớp 4 – Violympic Toán 4 – Toán tiếng anh lớp 4 cập nhật theo từng vòng năm 2023-2024 // Đề ôn TNTV lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin