Violympic Tiếng Việt lớp 5 Vòng 4 năm 2023 – 2024 có đáp án mở ngày 8/11/2023

Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 Vòng 4 năm 2023 – 2024 có đáp án mở ngày 8/11/2023.Đăng ký nhận đề thi Violympic Tiếng Việt 5 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 Vòng 4 năm 2023 - 2024


ĐỀ THI VIOLYMPIC TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 4 NĂM 2023 – 2024

(Mở vòng ngày 8/11/2023)

PHẦN ĐÁP ÁN


BÀI 1 –  CUỘC ĐUA CÚN CƯNG


Câu 1: Từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại?

a/ Nhà tranh          b/ Nhà sàn            c/ Nhà gỗ              d/ Nhà nước

Câu 2: Chọn bộ phận còn thiếu để hoàn thành nhận định sau:

“Từ đồng nghĩa là từ …………….”

a/ có một nghĩa gốc và nhiều nghĩa chuyển.

b/ có nghĩa giống nhau và gần giống nhau.

c/ có nghĩa khác nhau hoàn toàn.

d/ có nghĩa chỉ gần giống nhau.

Câu 3: Chọn cặp từ trái nghĩa có trong câu sau:

Gạn đục khơi trong.

a/ gạn – khơi                   b/ đục – trong      c/ đục – khơi                   d/ gạn – trong

……………

Để xem tiếp phần Đề thi Violympic TV lớp 5 Vòng 4 – Violympic Toán – Toán tiếng anh lớp 5 cập nhật theo từng vòng năm 2023-2024 // Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 4 điều kiện cấp Trường năm 2023 – 2024 liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Em hãy chọn câu có chứa tiếng “hữu” có nghĩa là “có”

          a/ Mai luôn hăng hái tham gia các hoạt động hữu ích cho cộng đồng.

b/ Việt Nam và Lào là hai nước hữu nghị.

c/ Có thể gọi Lan là bằng hữu của tôi.

d/ Việt và Nam là chiến hữu của nhau.

Câu 2: Từ “chân” trong câu nào dưới đây mang nghĩa gốc?

a/ Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.

b/ Nam đi đá bóng về bị đau chân.

c/ Dưới chân bàn có mảnh giấy nhỏ.

d/ Mặt trời bắt đầu ló rạng nơi chân trời.

Câu 3: Từ ngữ nào không cùng nghĩa với từ “hoà bình”?

a/ bình tĩnh                   b/ thái bình           c/ thanh bình         d/ bình yên

………………..

Để xem tiếp phần Đề thi Violympic Tiếng Việt lớp 5 Vòng 4 – Violympic Toán – Toán tiếng anh lớp 5 cập nhật theo từng vòng năm 2023-2024 // Đề ôn TNTV lớp 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 3 – LEO DỐC


Câu 1: Em hãy chọn đúng nghĩa của từ “cửa” trong câu:

“Nhà cao cửa rộng.”

a/ Bộ phận của căn nhà, nơi để đi vào.

b/ Là vùng nước giáp ranh với biển, là nơi nước từ sông gặp nước biển

c/ Nơi giáp giới giữa hai nước, có trạm gác và có quân đội trấn giữ.

d/ Cơ sở kinh doanh thương nghiệp hoặc kinh doanh dịch vụ nhỏ.

Câu 2: Em hãy chọn tiếng còn thiếu để hoàn thành câu sau:

“……. hè, Hoa được đi Vũng Tàu.”

a/ Nghỉ                 b/ Nghi                 c/ Ngủ                   d/ Ngỉ

Câu 3: Cặp từ nào dưới đây trái nghĩa với từ hòa bình?

a/ Hạnh phúc – ấm no                        b/ Vui tươi – hồn nhiên

c/ Thanh bình – yên ả                        d/ Chiến tranh – xung đột

………………………….

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Tiếng Việt lớp 5 – Violympic Toán – Toán tiếng anh lớp 5 cập nhật theo từng vòng năm 2023-2024 // Đề ôn TNTV lớp 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin