Violympic Toán lớp 4 Vòng 5 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải)

Đăng ký nhận Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 5 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải) vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 5 NĂM 2023 – 2024 CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI 1: BỨC TRANH BÍ ẨN
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 VÒNG 5 NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN


Giải đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 5 năm 2023 - 2024 có đáp án

……………

BÀI 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: 2500 – 140 > …

2360 > …

Trong các số sau, số thích hợp điền vào dấu ba chấm là:

a/ 2500                 b/ 2400                 c/ 2360                 d/ 2300

Câu 2: Tổng của hai số chẵn là:

a/ một số chẵn                        b/ một số lẻ

c/ số chẵn hoặc số lẻ                 d/ không phải số chẵn hay số lẻ

Hướng dẫn: Ví dụ: 2 + 2 = 4.

Câu 3: Phép chia một số cho 7 không thể có số dư là:

a/ 8                       b/ 6                       c/ 4                       d/ 2

Hướng dẫn: Trong phép chia, số dư luôn nhỏ hơn số chia.

Câu 4: Hình tam giác có mấy đỉnh?

a/ 2                       b/ 3                      c/ 4                       d/ 5

……………………

Để xem tiếp phần Đáp án Đề thi Violympic Toán 4 Vòng 5 năm 2023 – 2024 và tham gia nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin