Violympic Toán lớp 6 Vòng 5 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải)

Đăng ký nhận Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 5 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải) vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 6 VÒNG 5 NĂM 2023 – 2024 CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI 1: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 6 VÒNG 5 NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN


Giải đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 5 năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 6 VÒNG 5 NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN (300 ĐIỂM)


BÀI 1: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG

Câu 1: Số nào dưới đây khi phân tích ra thừa số nguyên tố thì chứa cả thừa số 2 và 3?

a/ 32                     b/ 35                     c/ 23                     d/ 24

Chọn D

Câu 2: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 6cm; BC = 4cm. Chu vi của hình chữ nhật ABCD là:

a/ 10cm                 b/ 20cm                          c/ 24cm                 d/ 12cm

Chọn B

Câu 3: Tam giác đều ABC có chu vi là 30cm. Độ dài cạnh AB là:

a/ 30cm                          b/ 20cm                          c/ 10cm                          d/ 40cm

Chọn C

Câu 4: Ước chung lớn nhất của 16 và 24 là:

a/ 16                     b/ 8                       c/ 24                     d/ 6

Chọn B

……………………

Để xem tiếp phần Đáp án Đề thi Violympic Toán 6 Vòng 5 năm 2023 – 2024 và tham gia nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin