Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 6 năm 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 6 năm 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM) có giải chi tiết.


TUYỂN TẬP 300 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 180 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 – BỒI DƯỠNG HSG MÔN TOÁN 1

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1 CÁC CẤP NĂM 2020 – 2021

(Có đáp án chi tiết)

 • Tài liệu phù hợp với các bậc PHHS hướng dẫn cho các con học tập tại nhà,
 • Nội dung kiến thức có từ cơ bản đến nâng cao trong mỗi chuyên đề,
 • Tài liệu phù hợp với giáo viên trong quá trình thiết kế bài giảng và dạy học,
 • Tài liệu được thiết kế tích hợp ôn thi các giải Toán trên mạng.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ:


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021

(Ngày mở vòng 05/ 01/ 2021)


Bài 1. Bức tranh bí ẩn, chọn cặp ô tương đồng bằng nhau


Bảng 1

 

Eight is greater than six

A number is four less than ten

6 < 10 – 3

8 > 6

10 > 5 + 2

4 > 2

6 < 9 – 2

6 + 4 > 7

8 – 1 -1

BÀI 2. MƯỜI HAI CON GIÁP

BÀI 3. ĐIỀN:

Câu 1. Choose  the greatest number:

 1. 3 b. 6 c. 10                     d. 2

Câu 2. Choose  the smallest number:

 1. 10 b. 9 c. 6                       d. 5

Câu 3. Choose  the smallest number:

 1. 7 b. 9 c. 4                       d. 5

Câu 4. Choose  the greatest result

 1. 2+2 b. 3+1 c. 4+1                             d. 4+0

Câu 5. Choose  the greatest result

 1. 2+1 b. 3+1 c. 3 +2                  d. 4+0

câu 6. Choose  the greatest number:

 1. 0 b. 2 c. 1                       d. 3

Câu 7. Choose  the greatest number:

 1. 6 b. 4 c. 2                       d. 9

Câu 8. Choose  the greatest number:

 1. 3 b. 4 c. 1                       d. 0

Câu 9. Choose  the smallest result:

 1. 4 – 1 b. 3 – 2 c. 5 – 5                 d. 4 – 0

câu 10. Choose  the smallest result:

 1. 4 – 1 b. 3 – 2 c. 5 – 0                 d. 3 – 0

Câu 11. Choose  the smallest result:

 1. 2+1 b. 3+0 c. 1+0                             d. 4 +1

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đáp án trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 1 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM)TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (1000 ĐIỂM)


 

About admin