Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 6 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải)

Đăng ký nhận Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 6 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải) vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024 CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI 1: SẮP XẾP
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

Ngoài ra, hiện tại chúng tôi đã xây dựng bộ đề thi Tuyển tập 10 đề ôn Violympic Toán lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 – Bộ đề ôn Violympic Toán Tiếng Anh – Tiếng Việt lớp 2 cho Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 sắp tới và Bộ Tuyển tập 11 chủ điểm ôn ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm nay – Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cho 12 vòng sơ loại & chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024. Để tránh những mạo danh đáng tiếc, các bậc PH và Thầy cô giáo quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 2 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI


Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 2 Vòng 6 năm 2023 - 2024 có đáp án

………………

Để xem tiếp đề Violympic Toán Tiếng Anh 2 Vòng 6 năm nay – Đề Vioedu lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường & Đề ôn chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 VÀ Tuyển tập 11 chủ đề ôn thi TNTV lớp 2 cấp Trường Huyện Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ ôn Violympic Toán tiếng anh 2 – Tiếng Việt lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp: Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ).


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024


…………….

BÀI 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

………….

Câu 3: Calculate: Tính: 54 – 17 = ….

Điền 37

Câu 4: Calculate: Tính: 13 + 28 = ……

a/ 41                     b/ 51                     c/ 61                     d/ 31

Câu 5: Class 2C has 12 girls and 38 boys. How many students are there in class 2C?

Lớp 2C có 12 bạn nữ và 38 bạn nam. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu học sinh?

a/ 60 students        b/ 50 students      c/ 40 students        d/ 26 students

Hướng dẫn

Số học sinh trong lớp 2C là: 12 + 38 = 50 (học sinh)

Câu 6: Choose a calculation that results in a multiple of ten.

Phép tính nào dưới đây có kết quả là một số trong chục.

a/ 23 + 37             b/ 95 – 18             c/    35 + 26          d/ 43 + 12

……………

Để xem tiếp đề Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 6 năm 2023 – 2024 – Đề Vioedu lớp 2 các vòng sơ loại cấp Trường & Đề ôn chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 VÀ Tuyển tập 11 chủ đề ôn thi TNTV lớp 2 cấp Trường Huyện Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ ôn Violympic Toán tiếng anh 2 – Tiếng Việt lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp: Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ).

About admin