Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 6 năm 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 6 năm 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM) có giải chi tiết.


TUYỂN TẬP 300 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 150 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 – BỒI DƯỠNG HSG MÔN TOÁN 3

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 3 CÁC CẤP NĂM 2020 – 2021

(Có đáp án chi tiết)


  • Tài liệu phù hợp với các bậc PHHS hướng dẫn cho các con học tập tại nhà,
  • Nội dung kiến thức có từ cơ bản đến nâng cao trong mỗi chuyên đề,
  • Tài liệu phù hợp với giáo viên trong quá trình thiết kế bài giảng và dạy học,
  • Tài liệu được thiết kế tích hợp ôn thi các giải Toán trên mạng.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ:


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021

(Ngày mở vòng 05/ 01/ 2021)


Bài 1: BỨC TRANH BÍ ẨN


(1) The number that is 48 more than the quotient of 144 and 4  = The difference between the smallest odd 3 – digit number and 17. 1m 5cm = 10dm 5cm
51 x 2 = The smallest three – different – digit number.số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau=102 84 + 86 = 170 = 200 – 30
(2) Given 424 : x = 4, the value of x.

= 49 x 2 + 8

48 x 3 = 48 + 48 + 48
208 – 100 = 36 x 3  of 100 = 369 : 9 – 16
(3) The product of 4 and the succeeding number of 156 = 54 x 9 : 3 + 466 (9) 378kg : 9 : 6 : 7 = Three times of 253g then add 241g
50 x 6 + 9 = 103 x 6 : 2 52 x 2 = 208 : 2

 Hướng dẫn

(1) The number that is 48 more than the quotient of 144 and 4

Số mà nhiều hơn thương của 144 và 4 là 48.

Thương của 144 và 4 là: 36

Số đó là: 36 + 48 = 84

The difference between the smallest odd 3 – digit number and 17.

Hiệu giữa số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số và 17.

          Số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số là: 101.

Hiệu cần tìm là: 101 – 17 = 84

(2) Given Cho: 424 : x = 4, the value of giá trị của  x.

x = 424 : 4 = 106

49 x 2 + 8 = 98 + 8 = 106

(3) The product of 4 and the succeeding number of 156

Tích của 4 và số liền sau của 156. = 4 x 157 = 628

54 x 9 : 3 + 466 = 486 : 3 + 466 = 162 + 466 = 628

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.425 (Zalo).


BÀI 2: 12 CON GIÁP


Câu 2: The value of x such that Giá trị của x biết rằng:  x : 9 = 45 is….

x = 45 x 9

x = 405

Điền 405

Câu 3: Covert: Đổi: 1000g = …kg

Điền 1

Câu 4: Caculate: tính: 123 x 4 – 321 = …

Điền 171

Câu 6: Fill (>; <; =) in the blank: 1m x 3 …..6dm x 5

Điền =


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC


Câu 1: Fill (>; <; =) in the blank: 2km 9hm + 70m …… 1km 9hm + 28dam

2900m + 70m …. 1900m + 280m

2970m > 2180m

Điền >

Câu 2: Convert: 7m 34cm = …m

Điền 734


Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.425 (Zalo).


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 3 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM)TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (1000 ĐIỂM)


About admin