Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 6 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải)

Đăng ký nhận Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 6 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải) vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024 CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI 1: SẮP XẾP
  • BÀI 2: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG
  • BÀI 3: LEO DỐC

Ngoài ra, hiện tại chúng tôi đã xây dựng bộ đề thi Tuyển tập 10 đề ôn Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 – Bộ đề ôn Violympic Toán Tiếng Anh – Tiếng Việt lớp 5 cho Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 sắp tới và Bộ Tuyển tập 12 chủ điểm ôn ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Trường – Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cho 12 vòng sơ loại & chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024. Để tránh những mạo danh đáng tiếc, các bậc PH và Thầy cô giáo quan tâm vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


XEM THÊM: Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024:

Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 10 ĐỀ có hướng dẫn giảiĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 5 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI


Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 6 năm 2023 - 2024 có đáp án

………………

Để xem tiếp đề Violympic Toán Tiếng Anh 5 Vòng 6 năm nay – Đề Vioedu lớp 5 các vòng sơ loại cấp Trường & Đề ôn chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 VÀ Tuyển tập 12 chủ đề ôn thi TNTV lớp 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ ôn Violympic Toán tiếng anh 5 – Tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp: Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ).


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 6 NĂM 2023 – 2024


…………….

BÀI 2 – CUỘC ĐUA CÚN CƯNG

…………….

Câu 3: Find the value of n. Tìm giá trị của n.

(0.572 + 10.24) + 38.53 = (38.53 + n) + 10.24

a/ 10.24                b/ 38.53                c/ 0.572                d/ None of these

Câu 4: Find the value of n. Tìm giá trị của n.

(122 × 534) × 459 = 534 × (459 × n)

          a/ 122                             b/ 459                            c/ 534                             d/ None of these

Câu 5: Add: Cộng: 5.86 + 1.72 + 0.28 =

a/ 8.76                  b/ 8.86                  c/ 7.76                  d/ 7.86

……………

Để xem tiếp đề Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 6 năm 2023 – 2024 – Đề Vioedu lớp 5 các vòng sơ loại cấp Trường & Đề ôn chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 VÀ Tuyển tập 12 chủ đề ôn thi TNTV lớp 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Bộ ôn Violympic Toán tiếng anh 5 – Tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp: Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ).

About admin