Violympic Toán Tiếng Việt lớp 1 Vòng 6 năm 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 1 Vòng 6 năm 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM) có giải chi tiết.


TUYỂN TẬP 300 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 180 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 – BỒI DƯỠNG HSG MÔN TOÁN 1

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1 CÁC CẤP NĂM 2020 – 2021

(Có đáp án chi tiết)

  • Tài liệu phù hợp với các bậc PHHS hướng dẫn cho các con học tập tại nhà,
  • Nội dung kiến thức có từ cơ bản đến nâng cao trong mỗi chuyên đề,
  • Tài liệu phù hợp với giáo viên trong quá trình thiết kế bài giảng và dạy học,
  • Tài liệu được thiết kế tích hợp ôn thi các giải Toán trên mạng.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ:


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021

(Ngày mở vòng 29/ 12/ 2020)


Bài 1. THẾ GIỚI CÔN TRÙNG.


Câu 6. Bạn Quý có 9 cái bánh, bạn Quý cho bạn Mai 3 cái bánh. Hỏi bạn Quý còn lại bao nhiêu cái bánh?

a) 4         b. 5                c. 6                       d. 7

Câu 7. Kết quả của phép tính:   9 – 2 – 4= ………….

a) 3                 b. 6               c. 7                       d. 8

Câu 8. Dấu thích hợp điền vào dấu hỏi chấm:    9 – 5 – ? = 1

a)3                  b. 4                 c. 5                       d. 7

Câu 9. Chọn phép tính có kết quả nhỏ nhất trong các phép tính sau:

a) 2 + 5 – 6                    b. 5 + 5 – 4             c. 6 + 1 – 3           d. 7 – 0 + 1

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đáp án trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2. ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1. Tính: 9 – 5 + 2 = …………

Câu 2. Tính: 9 – 5 – 4 = ………..

Câu 3. Tính: 8 – 6 + 2 = …………

Câu 4. Phép tính: 10 – 5 – 0  có kết quả là………………….

Câu 5. Kết quả của phép tính:  9 – 5 – 1 – 2 = ………….

Câu 6. Điền số thích hợp:   2 + 2 + 4 + ……… = 9

Câu 7. Dấu thích hợp để điền vào ô trống:   9 – 5 …………. 8 – 4

a) =                b. <                          c. >                       d. +

Câu 8. Bạn Minh có 9 cái kẹo, bạn Minh cho bạn Chiến 5 cái kẹo. Hỏi bạn Minh còn lại bao nhiêu cái kẹo?

a) 3                    b. 4                    c. 5                       d. 6

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đáp án trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 3. ĐIỀN:


Câu 1. Điền kết quả thích hợp  vào chỗ chấm:   ….. + 4 = 4            2 + ……… = 3

Câu 2. Điền kết quả thích hợp  vào chỗ chấm:   1 + ….. = 2

Câu 3. Điền kết quả thích hợp  vào chỗ chấm:    2 + ….. = 2

Câu 4. Điền kết quả thích hợp  vào chỗ chấm:   …… + 0 = 1

Câu 5. Điền kết quả thích hợp  vào chỗ chấm:   …. + 3 = 5 + 0

Câu 6. Điền kết quả thích hợp  vào chỗ chấm:   2 + ….. = 0 + 4

Câu 7. Điền kết quả thích hợp  vào chỗ chấm:   2 + …. + 0 = 4

Câu 8. Điền kết quả thích hợp  vào chỗ chấm:   ….. + 1 = 0 + 2

Câu 9. Điền kết quả thích hợp  vào chỗ chấm:   …. + 0 + 2 = 0 + 4 + 1

Câu 10. Điền kết quả thích hợp  vào chỗ chấm:   1 + …. + 2  = 2 + 0 + 3

Câu 11. Điền kết quả thích hợp  vào chỗ chấm:   3 + ….. = 3

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đáp án trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 1 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM)TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (1000 ĐIỂM)


About admin