Violympic Toán Tiếng Việt lớp 2 Vòng 6 năm 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 2 Vòng 6 năm 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM) có giải chi tiết.


TUYỂN TẬP 300 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 100 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 12 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 – BỒI DƯỠNG HSG MÔN TOÁN 2

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 2 CÁC CẤP NĂM 2020 – 2021

(Có đáp án chi tiết)

  • Tài liệu phù hợp với các bậc PHHS hướng dẫn cho các con học tập tại nhà,
  • Nội dung kiến thức có từ cơ bản đến nâng cao trong mỗi chuyên đề,
  • Tài liệu phù hợp với giáo viên trong quá trình thiết kế bài giảng và dạy học,
  • Tài liệu được thiết kế tích hợp ôn thi các giải Toán trên mạng.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ:


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021

(Ngày mở vòng 29/ 12/ 2020)


Bài 1. BỨC TRANH BÍ ẨN


Hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số với 37 (99 – 37 = 62)  = 22 + 13 + 27

(22 + 40 = 62)

(1) = (10)

Kết quả của phép tính: 63 – 17 + 11 = 57 =  Tổng của số nhỏ nhất có hai chữ số với 47 (10 + 47 = 57)

(8) = (17)

Hiệu của 55 và 17  (55 – 17 = 38) = số liền trước của số 39 (5) = (30) 90 – 10 – 30 = 50 = Số tròn chục liền trước của số 53   (6) = (9)
Số liền sau của 98 =  99 = Tổng của 56 và số liền sau của 42 (56 + 43 = 99)

(4) = (7)

Tổng của chữ số hàng chục của số 79 với 16 (7 + 16 = 23) = Số liền sau của 22 (= 23)  (2) = (3)
100cm – 6cm – 46cm = 48cm = Tổng của 8cm và 40cm        (11) = (26) Tổng của 15 và 30 = 45 = 100 – 55

(12) = (57)

11 + 44 = 55 = 94 – 12 – 27

(15) = (14)

Số chẵn lớn nhất mà nhỏ hơn 30 và lớn hơn 20 = 28 = 85 – 29 – 19 – 9

(37) = (16)

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn tài liệu.


BÀI 2. ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Hiệu của 76 và 39 là: …

a/ 47                     b/ 48                     c/ 37                     d/ 38

Chọn c

Câu 2: Số bị trừ trong phép tính: 90 – 34 = 56 là: …

Điền 90

Câu 4: Kết quả của phép tính: 100 – 25 là: …

a/ 55                     b/ 65                     c/ 75                     d/ 85

Chọn c

Câu 5: Hiệu của phép tính nào dưới đây lớn nhất?

a/ 76 – 9               b/ 95 – 32             c/ 94 – 31             d/ 81 – 23

Hướng dẫn

a/ 76 – 9 = 67       b/ 95 – 32 = 63     c/ 94 – 31 = 63     d/ 81 – 23 = 58

Chọn a

Câu 7: Một cửa hàng có tất cả 50 quả dưa. Ngày thứ nhất cửa hàng bán đươc 18 quả. Ngày thứ hai cửa hàng bán được 24 quả. Hỏi sau 2 ngày cửa hàng còn lại bao nhiêu quả dưa?

Trả lời: Sau 2 ngày cửa hàng còn lại …quả dưa.

HƯỚNG DẪN

Sau 2 ngày còn lại số quả dưa là: 50 – 18 – 24 = 8 (quả)

Điền 8

Câu 8: Minh có 50 viên bi, Bình có ít hơn Minh 14 viên. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Cả hai bạn có …viên bi.

Hướng dẫn

Bình có số viên bi là: 50 – 14 = 36 (viên)

Cả hai bạn có số viên bi là: 50 + 36 = 86 (viên)

Điền 86

Câu 9: Tổng các số chẵn có hai chữ số khác nhau lập được lập từ ba chữ số 1, 2, 4 là ….

Hướng dẫn

Các số chẵn có hai chữ số khác nhau lập được là: 12; 14; 24; 42

Tổng là: 12 + 14 + 24 + 42 = 92

Điền 92

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn tài liệu.


Bài 3. LEO DỐC


Câu 1. Hiệu của 76 và 6 là……….

a) 60   b. 82                      c. 70                     d. 50

Câu 2. Tổng của 16 và 34 là……….

a) 60   b. 18                      c. 40                      d. 50

Câu 3. Cho 8dm7cm <…..dm < 10dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là……….

a) 88                b. 90                       c. 900                   d. 9

Câu 4. Cho 5dm = 50….. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là……….

a) m   b. dm                                 c. kg                   d. cm

Câu 5. Trong thư viện của trường có 8 chục quyển sách về khoa học và số sách về toán học ít hơn số sách về khoa học là 2 chục quyển. Vậy trong thư viện có số quyển sách về toán học là.

a) 100     b. 90                             c. 80                        d. 60

Hướng dẫn

Đổi: 8 chục = 80, 2 chục = 20

Số quyển sách về toán học có trong thư viện là:

80 – 20 = 60 (quyển)

Chọn d

Câu 6. Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào sai?

a) 67 – 6 = 61 b. 6 + 35 = 95         c. 5 + 45 = 50         d. 4 + 76 = 80

Câu 7. Cho 47dm – 7dm …. 6dm + 34dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là……….

a) <       b. –                                 c. >                     d. =

Câu 8. Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có hiệu nhỏ nhất.

a) 76 – 26 b. 88 – 78   c. 45 – 5                d. 24 – 12

Câu 9. Cho 45 < 4…… chữ số nhỏ nhất  thích hợp có thể điền vào chỗ chấm là……….

a) 7                  b. 8                                           c. 0                       d. 6

Câu 10. Hôm nay là ngày 19 tháng 10, bố Hà vừa đi công tác. Bố bảo bố chỉ đi công tác 1 ngày và ngày mai bố sẽ về. vậy ngày mai bố về là ngày bao nhiêu?

a) 21 tháng 10 b. 20 tháng 10        c. 21 tháng 9           d.20 tháng 11

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn tài liệu.


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM)TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (1000 ĐIỂM)


About admin