Violympic Toán Tiếng Việt lớp 3 Vòng 6 năm 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 3 Vòng 6 năm 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM) có giải chi tiết.


TUYỂN TẬP 300 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 150 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 – BỒI DƯỠNG HSG MÔN TOÁN 3

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 3 CÁC CẤP NĂM 2020 – 2021

(Có đáp án chi tiết)


  • Tài liệu phù hợp với các bậc PHHS hướng dẫn cho các con học tập tại nhà,
  • Nội dung kiến thức có từ cơ bản đến nâng cao trong mỗi chuyên đề,
  • Tài liệu phù hợp với giáo viên trong quá trình thiết kế bài giảng và dạy học,
  • Tài liệu được thiết kế tích hợp ôn thi các giải Toán trên mạng.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ:


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021

(Ngày mở vòng 29/ 12/ 2020)


BÀI 1: SẮP XẾP (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới)


(5) 3 (2) 4
(3) Số dư của phép chia 32 : 9 = 5 (4) 54 : 9 = 6
(1) 48 : 6 = 8 (30) 72 : 8 = 9
(7) Số nhỏ nhất có 2 chữ số = 10 (8) 999 : 9 – 100 = 11
(17) 342 – 330 = 12 (6) Giá trị của y biết y x 7 = 105

y = 105 : 7

y = 15

(11) 34 : 2 = 17 (12) Một nửa của 40 = 20
(13) 9 x 3 = 27 (14) 15 x 2 = 30
(15) 90 – 56 = 34 (16) 64
(10) 8 x 9 = 72 (18) 73 x 1 = 73

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.425 (Zalo).


BÀI 2: 12 ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Biết 56 x 2 < y < 57 x 2. Vậy giá trị của y là bao nhiêu?

a/ 131                             b/ 206                            c/ 113                             d/ 389

Hướng dẫn

56 x 2 < y < 57 x 2.

112 < y < 114

Vậy y = 113

Chọn c

Câu 2: An năm nay 6 tuổi, mẹ An năm nay 36 tuổi. Hỏi số tuổi của mẹ gấp mấy lần số tuổi của An?

Trả lời: Số tuổi của mẹ gấp ….lần số tuổi của An.

Hướng dẫn

Tuổi mẹ gấp tuổi An số lần là: 36 : 6 = 6 (lần)

Điền 6

Câu 3: Giá trị của biểu thức 104 – 26 + 14 là bao nhiêu?

Trả lời: ……

Điền 92

Câu 4: Kết quả của phép tính: 113 x 3 là bao nhiêu?

a/ 399                             b/ 403                            c/ 139                             d/ 339

Chọn d

Câu 5:  2m 3cm = …cm. Số thích hợp để điền vào dấu ba chấm là: …

a/ 320                   b/ 230                            c/ 23                     d/ 203

Chọn d

Câu 6: Một nhà máy may, ngày thứ nhất may được 205 bộ quần áo. Ngày thứ hai may được gấp đôi ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày nhà máy may được bao nhiêu bộ quần áo?

Trả lời: ….bộ quần áo.

Hướng dẫn

Ngày thứ hai nhà máy may được số bộ quần áo là: 205 x2  = 410 (bộ)

Cả hai ngày nhà máy may được số bộ quần áo là: 205 + 410 = 615 (bộ)

Điền 615

Câu 7: An có 50 cái kẹo. Mai có số kẹo bằng 1/5 số kẹo của An. Vậy An nhiều hơn Mai bao nhiêu cái kẹo?

a/ 40 cái kẹo                   b/ 10 cái kẹo                  c/ 15 cái kẹo                   d/ 30 cái kẹo

Hướng dẫn

Mai có số kẹo là: 50 : 5 = 10 (cái kẹo)

An nhiều hơn Mai số kẹo là: 50 – 10 = 40 (cái)

Chọn a


Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.425 (Zalo).


BÀI 3: LEO DỐC


Câu 1: Tính: 700 – 294 = …

Điền: 406

Câu 2: Tính: 5 x 6 = …

Điền 30

Câu 3: Giảm 25 đi 5 lần được kết quả là….

Điền 5

Câu 4: Có hai tổ công nhân được nhận trồng cây. Tổ một trồng được 82 cây. Số cây tổ hai trồng được bằng một nửa số cây tổ một trồng được. Hỏi tổ hai trồng được bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Tổ hai trồng được số cây là: 82 : 2 = 41 (cây)

Điền: 41

Câu 6: Nhà bác Hà nuôi 28 con gà, bằng 1/4 số gà nhà bác Xuân nuôi. Hỏi nhà bác Xuân nuôi bao nhiêu con gà?

Hướng dẫn:

Nhà bác Xuân nuôi số gà là: 28 x 4 = 112 (con)

Điền: 112

Câu 7: Tính: 7 x 8 = …

Điền 56

Câu 8: Tìm X, biết: 12 : X = 4 : 2

Hướng dẫn:

12 : X = 4 : 2

12 : X = 2

X       = 12 : 2

X       = 6

Điền 6

Câu 9: Tính 147 + 258 = …

Điền: 405

Câu 10: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 256 – 48 … 276  – 58

Hướng dẫn:

256 – 48 = 276 – 20 – 48 = 276 – 68 < 276 – 58

Điền: <

Câu 11: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 24 x 6 … 12 x 4 x 3

Hướng dẫn:

24 x 6 = 12 x 2 x 2 x 3 = 12 x 4 x 3

Điền: =


Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.425 (Zalo).


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 3 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM)TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (1000 ĐIỂM)


About admin