Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 Vòng 6 năm 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 Vòng 6 năm 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM) có giải chi tiết.


TUYỂN TẬP 300 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 180 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 – BỒI DƯỠNG HSG MÔN TOÁN 5

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5 CÁC CẤP NĂM 2020 – 2021

(Có đáp án chi tiết)


  • Tài liệu phù hợp với các bậc PHHS hướng dẫn cho các con học tập tại nhà,
  • Nội dung kiến thức có từ cơ bản đến nâng cao trong mỗi chuyên đề,
  • Tài liệu phù hợp với giáo viên trong quá trình thiết kế bài giảng và dạy học,
  • Tài liệu được thiết kế tích hợp ôn thi các giải Toán trên mạng.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ:


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021

(Ngày mở vòng 29/ 12/ 2020)


BÀI 1. SẮP XẾP (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới)

(1) 55,5% = 0,555 (12) Giá trị của x biết:

x + 21,25 = 28,2

x = 28,2 – 21,25 = 6,95

(4) 35,4% + 64,5% = 0,999 (24)  Chiều dài của hình chữ nhật biết chu vi bằng 2,94 và chiều rộng là 0,42

Hướng dẫn: Nửa chu vi = 2,94 : 2 = 1,47

Chiều dài là; 1,47 – 0,42 = 1,05

(11) = Giá trị của a biết:

a x 0,4 = 2,4

a = 2,4 : 0,4 = 6

(26) 80% + 46% = 126%  = 1,26
(7) 70 x 2,5% + 3,6 x 20%

= 1,75 + 0,72 = 2,47

(15) 0,09 : 0,036 = 2,5

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đáp án trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Cho X = 1,7 và Y = 1,25, giá trị của biểu thức: (3X – 2Y) : 0,2 là: …

Hướng dẫn

Thay X = 1, 7, Y = 1,25 vào biểu thức của biểu thức: (3X – 2Y) : 0,2 ta được:             (3 x 1,7 – 2 x 1,25) : 0,2 = 13

Điền 13

Câu 2: Tỉ số phần trăm của 0,25 và 12,5 bằng …..%

Điền 2

Câu 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 20m và chiều rộng 13,5m. Người ta dành 24% diện tích để làm nhà. Tính diện tích đất phần làm nhà.

Trả lời: Diện tích đất làm nhà là ……….m2.

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn nhất.)

Hướng dẫn

Diện tích mảnh đất là: 20 x 13,5 = 270 (m2)

Diện tích phần làm nhà là: 270 x 24 : 100 = 64,8 (m2)

Điền 64,8

Câu 4: Chọn đáp án đúng: 160dam2 5m2 = …..km2

a/ 1,6005                   b/ 0,16005            c/ 0,01605            d/ 0,016005

Chọn d

Câu 6: Có 7 xe chở 9,8 tấn sắt, mỗi xe đều chở số sắt như nhau. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu tấn sắt?

a/ 1,4 tấn              b/ 2,8 tấn              c/ 14 tấn               d/ 28 tấn

Hướng dẫn

Mỗi xe chở số tấn sắt là: 9,8 : 7 = 1,4 (tấn)

Chọn a

Câu 7: Tính: 2,4% x 525m2

a/ 0,126m2            b/ 12,6m2              c/ 1,62cm2            d/ 126m2

Chọn b

Câu 8: Một cửa hàng có 22% là điện thoại Iphone Xr, số chiếc điện thoại Iphone Xs gấp 3 lần điện thoại Iphone Xr. Số còn lại là điện thoại Iphone X. Hỏi số chiếc điện thoại X chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số điện thoại của cửa hàng?

Trả lời: ….%

Hướng dẫn

Phần trăm số diện tích Xs là: 22% x 3 = 66%

Diện tích X chiếm số phần trăm là: 100% – 22% – 66% = 12%

Điền 12

Câu 9: Tháng trước giá của một lít xăng RON 95 là  20750 đồng, tháng này giá xăng RON 95 là 20335 đồng/lít. Hỏi giá xăng tháng này đã giảm bao nhiêu phần trăm so với giá xăng tháng trước?

a/ 2%          b/ 3%          c/ 3,5%                 d/ 2,5%

Hướng dẫn

(20750 – 20335) : 20750 x 100% = 2%

Chọn a

Câu 10: Một trường học có 800 học sinh, trong đó số học sinh nam là 436. Tính tỉ số phần trăm của học sinh nữ và học sinh toàn trường.

a/ 44,5%               b/ 45,5%               c/ 83,4%               d/ 54,5%

Hướng dẫn

Số học sinh nữ trong trường là: 800 – 436 = 364 (học sinh)

Tỉ số phần trăm của học sinh nữ và học sinh toàn trường là:

364 : 800 x 100% = 45,5%

Chọn b


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC


  1. Cho dãy số …; 492; 495; 498. Tìm số hạng đầu tiên của dãy số trên biết dãy số đó có 100 số hạng. Số hạng đầu tiên là: …
  2. 198 B. 201                  C. 195                  D. 795

Hướng dẫn:

Quy luật: Mỗi số hơn kém nhau 3 đơn vị

Số hạng đầu tiền là: 498 – (100 – 1) x 3 = 201

Chọn B

  1. 2. Sách Toán 5 có 188 trang. Để đánh số trang quyển sách đó từ trang 1 đến hết cần tất cả bao nhiêu chữ số?
  2. 257              B. 357                  C. 456                  D. 185

Hướng dẫn:

Từ trang 1 đến trang 9 cần số chữ số là: 1 x 9 = 9 (chữ số)

Từ trang 10 đến trang 99 cần số chữ số là: 2 x 90 = 180 (chữ số)

Từ trang 100 đến trang 188 cần số chữ số là: 89 x 3 = 267 (chữ số)

Tổng số chữ số cần là: 9 + 180 + 267 = 456 (chữ số)

Chọn C

  1. 3. Một miếng bìa hình bình hành có chu vi bằng 2m. Nếu bớt chiều dài đi 20cm thì ta được miếng bìa hình thoi có diện tích 12dm2. Tìm diện tích miếng bìa hình bình hành đó.
  2. 9dm2 B.  6dm2               C. Đáp số khác              D. 18 dm2

Hướng dẫn:

Đổi: 2m = 20dm; 20cm = 2dm

Nửa chu vi hình bình hành: 20 : 2 = 10 (dm)

Chiều dài hình bình hành: (10 + 2) : 2 = 6 (dm)

Cạnh hình thoi: 6 – 2 = 4 (cm)

Chiều cao hình thoi cùng là chiều cao hình bình hành:12 : 4 = 3 (dm)

Diện tích hình bình hành: 6 x 3 = 18 (dm2)

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đáp án trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM)TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (1000 ĐIỂM)


About admin