18 phương pháp chứng minh hai góc bằng nhau

Hệ thống Toán IQ, gửi đến các em 18 phương pháp dùng để chứng minh hai góc bằng nhau. Đây là những phương pháp thường dùng để giải các bài toán hình học trong các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi vào 10. Do khuôn khổ bài viết có hạn, tôi chỉ nêu tên các phương pháp ở bài viết này. Các ví dụ cho từng phương pháp sẽ được trình bày ở những bài viết tiếp theo.

Như một cách hệ thống kiến thức, chúc các em nắm vững lý thuyết qua đó thực hành thật tốt để đạt kết quả cao nhất:

 1. Chứng minh hai góc đó là hai góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau.
 2. Chứng minh hai góc đó là hai góc tương ứng của hai tam giác đồng dạng.
 3. Nếu hai đường thẳng song song => hai góc so le trong bằng nhau, hai góc so le ngoài bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau.
 4. Chứng minh hai góc của cùng một tam giác cân.
 5. Chứng minh hai góc ở vị trí đối đỉnh.
 6. Chứng minh hai góc của cùng một tam giác đều.
 7. Chứng minh hai góc cùng bằng một góc thứ ba.
 8. Chứng minh hai góc bằng với hai góc bằng nhau khác,
 9. Chứng minh hai góc cùng phụ hoặc cùng bù với một góc thứ ba.
 10. Chứng minh hai góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn hai cung bằng nhau.
 11. Chứng minh hai góc đó bằng tổng (hiệu) hai góc tương ứng bằng nhau.
 12. Chứng minh hai góc đó là hai góc ở đáy hình thang cân.
 13. Sử dụng tính chất về góc của hình bình hành.
 14. Sử dụng định nghĩa tia phân giác của một góc.
 15. Sử dụng các góc bằng nhau cho trước và biến đổi.
 16. Sử dụng phương pháp chứng minh phản chứng.
 17. Sử dụng hàm số lượng giác sin, cos, tan, ctan.
 18. Chứng minh hai góc có số đo bằng nhau.

Hệ thống toán iq, nhận ôn thi học sinh giỏi khối cấp 2, luyện thi vượt cấp, luyện thi volympic. Liên hệ: 0919 281 916.

About thaytoan