Đấu trường Vioedu lớp 1 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024 (Vòng chung kết)

Đề ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 1 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024 vòng chung kết ôn theo chủ điểm mới.


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 1 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH MỤC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:


Đấu trường Vioedu lớp 1 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024


  • Chủ điểm 1: Cộng các số tròn chục
  • Chủ điểm 2: Phép cộng dạng 14 + 3
  • Chủ điểm 3: Khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
  • Chủ điểm 4: Trên dưới, phải trái, trước sau, ở giữa
  • Chủ điểm 5: Ôn tập phép cộng trừ trong phạm vi 10.
  • Chủ điểm 6: Toán suy luận, Toán thực tế.

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 VÒNG CHUNG KẾT CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:TÀI LIỆU ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 1 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT):


Đề ôn thi Vioedu lớp 1 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đề ôn thi Vioedu lớp 1 cấp Tỉnh - Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường Vioedu lớp 1 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường Vioedu lớp 1 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường toán học Vioedu lớp 1 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

………………..

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết Đấu trường toán học lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh – TP Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

About admin