MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH TRONG TOÁN LỚP 7

[HỌC TOÁN LỚP 7 TRÊN MẠNG] – MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH TRONG TOÁN LỚP 7.

Bài 1Sự tương quan giữa diện tích mặt cắt ngang ở các đoạn của một con sông và vận tốc trung bình của dòng nước biểu thị theo bảng sau:

Diện tích thiết diện (m2) 36 40 45 48 60
Vận tốc TB của dòng nước (m/s) 1,00 0,90 0,80 0,75 0,60
 • a) Hai đại lượng trên có tỉ lệ nghịch với nhau không? Tìm hệ số tỉ lệ (nếu có).
 • b) Tìm diện tích thiết diện của một số điểm của con sông đó nếu vận tốc trung bình của dòng nước là 0,5m/s; 0,4m/s.

Bài 2Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, điền vào chỗ trống trong các bảng sau:

 

x 3 12 48
y 16 8 4

 

x 27 12 81
y 6 4 9
 1. Một công nhân theo kế hoạch phải làm xong 120 dụng cụ. Nhờ cải tiến kĩ thuật, đáng lẽ làm xong một dụng cụ phải mất 20 phút thì người ấy chỉ làm trong 8 phút. Hỏi thời gian trước đây đã quy định thì người ấy sẽ làm được bao nhiêu dụng cụ? Như vậy vượt mức được bao nhiêu phần trăm?
 2. Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x, theo hệ số tỉ lệ k (k ≠ 0). Đại lượng x tỉ lệ thuận với đại lượng z theo hệ số tỉ lệ m (m ≠ 0). Hỏi đại lượng y và đại lượng z quan hệ với nhau như thế nào?
 3. Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x, theo hệ số tỉ lệ k (k ≠ 0). Đại lượng x tỉ lệ nghịch với đại lượng z theo hệ số tỉ lệ n (n ≠ 0). Hỏi đại lượng y và đại lượng z quan hệ với nhau như thế nào?
 4. Một ôtô dự định đi từ A đến B trong một thời gian dự định với vận tốc 40km/h. Sau khi đi được quãng đường AB thì ôtô tăng vận tốc lên thành 50km/h trên quãng đường còn lại. Do đó ôtô đến B sớm hơn dự định 18 phút. Tính quãng đường AB.
 5. Ba ôtô đi từ A đến B. Vận tốc ôtô thứ nhất kém ôtô thứ 2 là 3km/h. Thời gian ôtô thứ 1, thứ 2, thứ 3 đi hết quãng đường AB lần lượt là 40 phút, 5/8 giờ, 5/9 giờ. Tính vận tốc mỗi ôtô.
 6. Ba tổ công nhân A, B, C phải sản xuất cùng một số sản phẩm như nhau. Thời gian 3 tổ hoàn thành kế hoạch theo thứ tự là 14, 15 và 21 ngày. Tổ A nhiều hơn tổ C 10 người. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu công nhân? (năng suất lao động của các công nhân là như nhau).
 7. Ba đoàn ôtô vận tải hàng hóa đến 3 địa điểm cách kho lần lượt là 14km, 15km, 21km. Khối lượng hàng hóa mỗi đoàn phải chở tỉ lệ nghịch với khoảng cách cần chuyển. Biết đoàn thứ nhất phải chở nhiều hơn khối lượng hàng hóa của đoàn thứ ba là 10 tấn. Hỏi mỗi đoàn chở bao nhiêu tấn hàng hóa.
 8. Để làm một công việc trong 6 giờ cần 10 công nhân. Nếu có 12 công nhân (có cùng năng suất) thì công việc đó được làm trong mấy giờ?
 9. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50 km/h và trở về A với vận tốc 60 km/h. Cả đi lẫn về (không kể thời gian nghỉ) mất 3 giờ 18 phút. Tính thời gian đi, thời gian về.
 10. Chi 168 thành ba phần tỉ lệ nghịch với 5; 3; 6.
 11. Bốn đội máy cày có 43 máy (có cùng năng suất) làm việc trên bốn cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 5 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày, đội thứ ba trong 10 ngày, đội thứ tư trong 4 ngày. Hỏi mỗi đội có mấy máy cày.
 12. Chia 128 thành bốn phần tỉ lệ nghịch với 2; 5; 7; 14.
 13. Tìm ba số a, b, c. Biết rằng a và b tỉ lệ thuận với 4 và 7; b và c tỉ lệ nghịch với 5 và 3; 2a – b + c = 114.
 14. Tìm ba số tự nhiên, biết rằng BCNN của chúng bằng 360, số thứ nhất và số thứ hai tỉ lệ nghịch với 3 và 2, số thứ hai và số thứ ba tỉ lệ thuận với 2 và 3.

Chúc các em học tập tốt, mọi thông tin cần hỗ trợ Toán lớp 7 vui lòng liên hệ tới trung tâm gia sư môn Toán thủ  khoa Hà Nội theo số máy: 0936.128.126.

About admin