Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo Tập 1 và Tập 2

Mục lục Toán lớp 2 sách CHÂN TRỜI SÁNG TẠO Tập 1 và Tập 2 các bậc PH và GV có thể xem tại đây:


TÀI LIỆU THAM KHẢO TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN 2 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

THEO CHƯƠNG TRÌNH SGK MỚI

Mi thông tin cn h tr tư vn chương trình và tài liu hc hc tp vui lòng liên h:


MỤC LỤC TOÁN LỚP 2 – SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

TOÁN LỚP 2 SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO – TẬP MỘT


 1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
 • Ôn tập các số đến 100
 • Ước lượng
 • Số hạng – Tổng
 • Số bị trừ – Số trừ – Hiệu
 • Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu
 • Em làm được những gì?
 • Điểm – Đoạn thẳng
 • Tia số – Số liền trước, số liền sau
 • Đề – xi – mét
 • Em làm được những gì?
 • Thực hành và trải nghiệm. Tìm hiểu về chiều cao của cây ở trường em
 1. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ QUA 10 TRONG PHẠM VI 20
 • Phép cộng có tổng bằng 10
 • 9 cộng với một số
 • 8 cộng với một số
 • 7 cộng với một số, 6 cộng với một số
 • Bảng cộng
 • Đường thẳng – Đường cong
 • Đường gấp khúc
 • Ba điểm thẳng hàng
 • Em làm được những gì?
 • Phép trừ có hiệu bằng 10
 • 11 trừ đi một số
 • 12 trừ đi một số
 • 13 trừ đi một số
 • 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
 • Bảng trừ
 • Em giải bài toán
 • Bài toán nhiều hơn
 • Bài toán ít hơn
 • Đựng nhiều nước, đựng ít nước
 • Lít
 • Em làm được những gì?
 • Thực hành và trải nghiệm: Chơi cắm cờ
 1. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100
 • Phép cộng có tổng là số tròn chục
 • Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
 • Em làm được những gì?
 • Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục
 • Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
 • Em làm được những gì?
 • Thu thập, phân loại, kiểm đếm
 • Biểu đồ tranh
 • Có thể, chắc chắn, không thể
 • Ngày, giờ
 • Ngày, tháng
 • Em làm được những gì?

ÔN TẬP HỌC KÌ 1

 • Thực hành và trải nghiệm: Đi tàu trên sông
 • Bảng thuật ngữ

MỤC LỤC TOÁN LỚP 2 – SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

TOÁN LỚP 2 SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO – TẬP HAI


 1. PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA
 • Tổng các số hạng bằng nhau
 • Phép nhân
 • Thừa số – Tích
 • Bảng nhân 2
 • Bảng nhân 5
 • Phép chia
 • Số bị chia – Số chia – Thương
 • Bảng chia 2
 • Bảng chia 5
 • Giờ, phút, xem đồng hồ
 • Em làm được những gì?
 • Thực hành và trải nghiệm: Bạn đến nơi nào?
 1. CÁC SỐ ĐẾN 1000
 • Đơn vị, chục, trăm, nghìn
 • Các số từ 101 đến 110
 • Các số từ 111 đến 200
 • Các số có ba chữ số
 • Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
 • So sánh các số có ba chữ số
 • Em làm được những gì?
 • Mét
 • Ki-lô-mét
 • Khối trụ – Khối cầu
 • Hình tứ giác
 • Xếp hình, gấp hình
 • Em làm được những gì?
 • Thực hành và trải nghiệm: Đo bằng gang tay để biết vật dài bao nhiêu mét?
 1. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1000
 • Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000
 • Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000
 • Nặng hơn, nhẹ hơn
 • Ki-lô-gam
 • Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000
 • Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000
 • Tiền Việt Nam
 • Em làm được những gì?

ÔN TẬP CUỐI NĂM

 • Thực hành và trải nghiệm: Dùng tay nhận biết các hình khối đã học
 • Bảng thuật ngữ

 


Tài liệu tham khảo bồi dưỡng HSG toán lớp 2 theo 11 chuyên đề của SGK mới (Cánh Diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo):


About admin