Toán lớp 7 cơ bản và nâng cao sách Chân trời sáng tạo

Tài liệu tham khảo Toán lớp 7 cơ bản và nâng cao sách Chân trời sáng tạo được thiết kế theo chương học và bài học giúp các em nắm trắc chương trình sách giáo khoa mới Chân trời sáng tạo và làm quen với các bài toán nâng cao.


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Tài liệu này Thầy Thích thiết kế tập trung chính cho các em học sinh học tập chương trình Toán lớp 7 theo SGK và bổ trợ thêm kiến thức nâng cao theo mỗi bài học của chương học. Trong mỗi chương học bao gồm có các bài học, mỗi bài học có:

 • Lý thuyết
 • Bài tập vận dụng theo phương pháp tự luận
 • Bài tập tự luyện theo phương pháp tự luận
 • Hướng dẫn bài tập tự luyện theo phương pháp tự luận.

Trong quá trình các con học tập có vấn đề gì cần hỗ trợ giải đáp có thể liên hệ trực tiếp cho Thầy Thích theo:


PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN LỚP 7 SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO


Chương 1 – Số hữu tỉ

 • Bài 1 – Tập hợp số hữu tỉ
 • Bài 2 – Các phép toán số hữu tỉ
 • Bài 3 – Lũy thừa của số hữu tỉ

Chương 2 – Số thực

 • Bài 1 – Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
 • Bài 2 – Số vô tỉ và khái niệm căn thức bậc hai. Số thực

Chương 3 – Hình học trực quan

 • Bài 1 – Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • Bài 2 – Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác

Chương 4 – Góc và Đường thẳng song song

 • Bài 1 – Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc
 • Bài 2 – Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Hai đường thẳng song song
 • Bài 3 – Tiên đề Ơ-clit. Từ vuông góc đến song song. Định lí

Chương 5 – Thu thập và biểu diễn dữ liệu


Chương 6 – Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ

 • Bài 1 – Tỉ lệ thức
 • Bài 2 – Bài toán tỉ lệ thuận
 • Bài 3 – Bài toán tỉ lệ nghịch

Chương 7 – Biểu thức đại số. Đa thức một biến

 • Bài 1 – Biểu thức đại số
 • Bài 2 – Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến. Cộng trừ đa thức một biến
 • Bài 3 – Phép nhân đa thức
 • Bài 4 – Phép chia đa thức

Chương 8 – Tam giác

 • Bài 1 – Tổng ba góc trong một tam giác
 • Bài 2 – Hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
 • Bài 3 – Hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh (c.g.c) – góc – cạnh – góc (g.c.g)
 • Bài 4 – Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông
 • Bài 5 – Tam giác cân. Tam giác đều
 • Bài 6 – Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
 • Bài 7 – Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
 • Bài 8 – Tính chất ba đường phân giác của tam giác
 • Bài 9 – Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng và tam giác
 • Bài 10 – Tính chất ba đường cao của tam giác

Chương 9 – Làm quen với biến cố và xác suất của biến cố


VIDEO MẪU CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 7 CƠ BẢN VÀ LÀM QUEN VỚI CÁC BÀI TOÁN NÂNG CAO THEO CHƯƠNG HỌC CỦA SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (ĐẠI SỐ 7 VÀ HÌNH HỌC 7)


HÌNH ẢNH MẪU VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÁN 7 SGK MỚI CHÂN TRỜI SÁNG TẠO


Toán lớp 7 cơ bản sách Chân trời sáng tạo Toán lớp 7 cơ bản sách Chân trời sáng tạo Toán lớp 7 cơ bản sách Chân trời sáng tạo Toán lớp 7 cơ bản sách Chân trời sáng tạo Toán lớp 7 cơ bản sách Chân trời sáng tạo Toán lớp 7 cơ bản sách Chân trời sáng tạo Toán lớp 7 cơ bản sách Chân trời sáng tạo Toán lớp 7 cơ bản sách Chân trời sáng tạo Toán 7 cơ bản sách Chân trời sáng tạo Toán 7 cơ bản sách Chân trời sáng tạo Toán 7 cơ bản sách Chân trời sáng tạo Toán 7 cơ bản sách Chân trời sáng tạo Toán 7 cơ bản sách Chân trời sáng tạo Toán 7 cơ bản sách Chân trời sáng tạo Toán lớp 7 nâng cao sách Chân trời sáng tạo Toán lớp 7 nâng cao sách Chân trời sáng tạo Toán lớp 7 nâng cao sách Chân trời sáng tạo Toán lớp 7 nâng cao sách Chân trời sáng tạo Toán lớp 7 nâng cao sách Chân trời sáng tạo Toán lớp 7 nâng cao sách Chân trời sáng tạo Toán lớp 7 nâng cao sách Chân trời sáng tạo Toán lớp 7 nâng cao sách Chân trời sáng tạo Toán lớp 7 nâng cao sách Chân trời sáng tạo Toán 7 nâng cao sách Chân trời sáng tạo Toán 7 nâng cao sách Chân trời sáng tạo Toán 7 nâng cao sách Chân trời sáng tạo Toán 7 nâng cao sách Chân trời sáng tạo Toán 7 nâng cao sách Chân trời sáng tạo Toán 7 nâng cao sách Chân trời sáng tạo

About admin