Violympic Toán lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 10 đề trọng điểm (300 điểm)

Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 10 ĐỀ trọng điểm (300 Điểm có hướng dẫn giải).


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 1: cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập Bộ câu hỏi ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp  Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).TUYỂN TẬP 10 ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 7 cấp trường năm 2023 - 2024 ôn theo 10 đề trọng điểm có đáp án

Violympic Toán lớp 1 Vòng 7 cấp trường năm 2023 - 2024 ôn theo 10 đề trọng điểm đạt 300 điểm


TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 1 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………

Câu 2. Năm nay Minh vừa tròn 1 chục tuổi. Bắc ít hơn Minh 4 tuổi. Hỏi năm nay Bắc bao nhiêu tuổi?  (1 chục = 10). Vậy Minh 10 tuổi

Trả lời: Năm nay, Bắc ………10 – 4 = 6…….tuổi.

………..

Câu 5. Bạn hãy chọn dãy các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:

A. 38, 24, 35, 18, 15       B. 38, 35, 24, 18, 15

C. 15, 24, 18, 35, 38       D. 15, 18, 24, 35, 38

…………

Câu 4. Dũng cao hơn Minh.  Bình thấp hơn Chí. Chí thấp hơn Dũng.  Bình cao hơn Minh. Hỏi trong 4 bạn trên bạn nào cao nhất?

A. Chí           b. Dũng               c. Bình                  d. Minh

Hướng dẫn

Theo đề bài ta có: Dũng > Chí > Bình > Minh

Vậy bạn Dũng cao nhất

………….

Để xem tiếp Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh – Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 1 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập Bộ câu hỏi ôn thi Trạng nguyên TV lớp 1 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin