Violympic Toán lớp 1 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 8 chủ đề trọng điểm

Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 8 chủ ĐỀ trọng điểm.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 8 chủ đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 cấp Quận/ Huyện – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 1: cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp  Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÒNG 8 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024:


  • CHỦ ĐỀ 1. DÀI HƠN, NGẮN HƠN – CAO HƠN , THẤP HƠN
  • CHỦ ĐỀ 2. ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI. XĂNG-TI-MÉT
  • CHỦ ĐỀ 3. RÈN LUYỆN PHẦN BẢNG
  • CHỦ ĐỀ 4. HÌNH HỌC
  • CHỦ ĐỀ 5. CẤU TẠO SỐ

A/ CHỤC, ĐƠN VỊ, ĐỌC SỐ, VIẾT SỐ

B/ SỐ. LẬP SỐ

  • CHỦ ĐỀ 6. CÁC PHÉP TÍNH
  • CHỦ ĐỀ 7. ÔN TẬP GIẢI TOÁN
  • CHỦ ĐỀ 8. DẠNG TOÁN KHÁC

A/ ĐẾM

B/ TƯ DUY

C/VỊ TRÍ


TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 1 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024TUYỂN TẬP 8 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024

Đề thi Violympic Toán lớp 1 cấp Huyện năm 2023 - 2024

Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 8 năm 2023 - 2024

Violympic Toán lớp 1 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán Tiếng Việt lớp 1 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 - 2024 có đáp án


……………..

Để xem tiếp Tuyển tập 8 chủ Đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh Vòng 8 cấp Quận/ Huyện – Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 1 cấp Trường mới – cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Tuyển tập Bộ chủ điểm ôn thi Trạng nguyên TV lớp 1 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin