Violympic Toán lớp 5 Vòng 5 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải)

Đăng ký nhận Đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 5 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn giải) vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 5 NĂM 2023 – 2024 CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI 1: SẮP XẾP
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 VÒNG 5 NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN


Giải đề thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 5 năm 2023 - 2024 có đáp án

……………

BÀI 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


………………….

Câu 2: Tính: 55 × 45 + 55 × 56 – 55 = … 55 × (45 + 56 – 1) = 55 × 100 = 5500

Câu 3: Viết số thập phân có: bảy chục, năm đơn vị, ba phần mười, không phần trăm, năm phần nghìn.

          a/ 75,305              b/ 75,350              c/ 75,503              d/ 75,3005

………………….

Câu 5: Một kho thóc có 15 tạ thóc. Người ta đã bán 3/5 số thóc trong kho. Số ki-lô-gam thóc còn lại trong kho là:

a/ 800kg               b/ 12 tạ                 c/ 1200kg              d/ 600kg

Hướng dẫn

Đổi: 15 tạ = 1500kg.

Số thóc đã bán là: 1500 × 3/5 = 900 (kg)

Số thóc còn lại là: 1500 – 900 = 600 (kg)

……………………

Để xem tiếp phần Đáp án Đề thi Violympic Toán 5 Vòng 5 năm 2023 – 2024 và tham gia nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin