Vở bài tập hàng ngày Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức (Có 35 tuần, mỗi tuần 5 tiết + bài tập cuối tuần)

Vở bài tập hàng ngày Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức (Có 35 tuần, mỗi tuần 5 tiết + bài tập cuối tuần).


VỞ BÀI TẬP BỔ TRỢ HÀNG NGÀY VÀ CUỐI TUẦN

MÔN TOÁN LỚP 2 – SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

NĂM HỌC 2021 – 2022


Mi thông tin cn h tr tư vn chương trình và tài liu hc hc tp vui lòng liên h:


MẪU BÀI TẬP TOÁN 2 TUẦN 2 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC (Bao gồm có 5 tiết học + Bài tập cuối tuần)


MẪU BÀI TẬP TOÁN 2 TUẦN 2 SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC (Bao gồm có 5 tiết học + Bài tập cuối tuần)


Tuần 2   –    Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ (3 tiết)

Bài 3 – Tiết 1: Số hạng. Tổng  


               

Bài 1.  Nêu số hạng, tổng trong mỗi phép tính sau:

          a/ 3 + 33 = 36       b/ 4 + 85 = 89      c/ 13 + 21 = 34     d/ 25 + 13 = 38


Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu):

Số hạng 0 45 3 28 71
Số hạng 78 3 36 41 16
Tổng 78

Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ trống (theo mẫu):

Số hạng 21 43 88
Số hạng 54 76 23
Tổng 75 87 78 88 85

Bài 4. Viết phép cộng rồi tính tổng (theo mẫu):

a) Các số hạng là 15 và 32                                   b) Các số hạng là 72 và 21

15 + 32 = 47                                               ……………………….

c) Các số hạng là 50 và 37                                    d) Các số hạng là 3 và 81

……………………….                                                    ……………………….


Bài 5: Tổng của hai số 51 và 3 là:

A. 81             B. 54               C.84                         D.21


Bài 6.  Có khi nào tổng của hai số hạng lại bằng một trong hai số đó không?

Trả lời: ……….. …. và điền số thích hợp vào dấu chấm:

a) 15 + … = 15

b) … + 24 = 24


Bài 7:  Trong vườn nhà Lan trồng 30 cây cam và 52 cây bưởi. Hỏi trong vườn nhà Lan có tất cả bao nhiêu cây cam và bưởi?

Bài giải

Số cây cam và bưởi trong vườn nhà Lan là:

……………………….. (cây)

Đáp số: …….. cây


Bài 8: Đặt tính rồi tính, biết các số hạng là:

a) 35 và 12           b) 41 và 34                c) 8 và 41

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….


Bài 9: Viết số rồi tính :

a) Viết số liền sau và số liền trước của số 22: ………………………………….

b) Tính tổng của hai số tìm được ở phần a):……………………………………

c) Tính tổng của ba số đó:………………………………………………………


Bài 10. Mẹ nuôi 24 con gà mái và 25 con gà trống. Hỏi mẹ nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

Bài giải

Số gà mẹ nuôi tất cả là:

………………………….(con)

Đáp số: …… con


Bài 11: Viết (theo  mẫu):

a) 8 + 9 = 8 + 2 + 7                    9 + 11 = ………………..            8 + 7 = ……………….

=  10 + 7                          = ……+ ………..                    = ………………

=   17                               = ……….                             = ……….

Bài 12: a. Viết số thành tổng của chục và đơn vị:

46 = …………………… 75 = …………………… 92 = ……………………
64 = …………………… 57 = …………………… 29 = ……………………

b) Số:

87 = 80 + …………                            36 = 30 + …………..                58 = 50 + …………

9 = 1 + ………….                                 8 = 1 + ……………                    7 = 1 + ………….


Bài 13: Cho biết:

1 ∎ 2 = 1 + 2                         1 ∎  3 = 1 + 2 + 3

2 ∎  4 = 2 + 3 + 4 + 5             5 ∎  1 = 5

Tính 5∎ (4∎ 3) = ……………………………………………………………..


Bài 14: Hình dưới là hình có 6 hàng gồm các mặt cười và ô vuông. Nếu hình đó tiếp tục vẽ cho đến khi có 12 hàng thì số hình vuông nhiều hơn số mặt cười là bao nhiêu?


Để xem tiếp các bài tập bổ trợ hàng ngày môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (mỗi tuần có 5 tiết + Bài tập cuối tuần) vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


About admin